Şeytanlar kime iner?

“Müşriklere de ki: ‘Şeytanların kime indiğini size bildireyim mi? ‘Onlar yalana, iftiraya ve günaha düşkün (sahtekar) kimselere iner. Çoğu yalancı olan böyleleri şeytanlara kulak verirler.”1

Doğruyu yapamayan yanlışı yapmaya mecbur olur. Doğru kişi ve sözlerin olduğu ortama şeytan tesir edemez. “Kim Rahman’ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.”2 ayeti şeytanın musallatı gaflet durumuyla rabıtasını nazara verir. Allah’ı hatırlamak ve ibadet etmek şeytanı etkisiz getiren bir silahdır.

Yalan ve iftira aldatmanın ve şeytani planların olmazsa olmazıdır. “(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.”3 ayeti şeytanın sinsi planını deşifre eder. Söz vermek, ümitlendirmek aslında aldatmak için yapılır. Bunun içinde yalan ve iftara başvurulması kaçınılmazdır.

Bazen de şeytan sağdan yanaşır. “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”4  ayeti dünya hayatında haramlara daldırmak için şeytanın Allah’ın affına güvenme telkini verdiğini belirtir. “Nasıl olsa Allah affeder” düşüncesiyle hareket etmek azim günahlara girmeye sebep olur.

Günahların amacı bellidir: “Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”5

Şeytanların bize musallat olmasını ve inmesini istemiyorsak Risale-i Nur merkezli bir şahs-ı manevi içinde bulunmak elzemdir vesselam…

Dipnotlar: 1- Şuara Sûresi, 221-223.; 2- Zuhruf Sûresi, 36.; 3- Nisâ Sûresi, 120.; 4- Lokman Sûresi, 33.; 5-Maide Sûresi, 91.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*