Tamirciler!..

Kadim lisanımızdaki kelimat ve tabirat hem haber verir, hem ders verir, hem de tefekkür ettirir tarzında manidar ve manalıdır. Benim kafama takılan ise “Tamirci” kelimesidir. “Servis” gibi yalın ve manasız değildir.

Diyeceksiniz ki; “Acaba arabanız mı, evdeki herhangi bir aletiniz mi, yoksa akraba veya arkadaşlarınızla aranız mı bozuldu?” Bunları çoğaltmak mümkün. Bu kategorilerin haricinde bozulan “kafalara” dikkati çekmek isterim.

Ne alâkası var “kafayla” tamircinin? Eğer Risale-i Nur denilen; bu asra ve gelecek asra bakan cihetleriyle muhteşem ve muazzam bir Kur’ân tefsiri olan eserleri tanımışsanız, dinlemişseniz ve okumaya devam ediyorsanız, “kafalarla” çok alâkanız olacaktır. Hem de “tamircilik”le.

Risale-i Nur denilen bu muhteşem eserlerde nelerden bahsedilir? Tesiri nedir?

Dinsizliğin büyük bir hızla yayılan fikirlerine karşı onların açtığı yaraları yeniden ve katmerli bir şekilde yara açmadan şu konularda tamirat, tadilat ve düzenlemeler yapar; tevhid, vahdaniyet, nübüvvet, haşir, kader ve adalet.

İnkârcılığın tamiri ve tedavisinde müsbet hareket etmeyi ve kendi çok önemli tamir konularında sebat ve sabır göstererek devamlı bir tahşidat yapmayı şakirdlerine ders verir. Bunun için de, yani tamirci olmak için de evvela kendi şakirdini veya adayını tamir eder.

Tamircilerin vazifesi önce kendilerini, sonra başkalarını Kur’ân, İslâmiyet, iman ve inanç konularında mükemmelliğe ulaştırmak, tam bir ubudiyete muvaffak olmaktır. İkinci vazifesi eğer tamirhaneye gelen veya gelebilecek olan varsa onların imanlarını Kur’ân’ın emrettiği mükemmelliğe kavuşturabilmek için bir sebep tahtında istihdam olunabilmek için gayret ve çalışma içinde olmaktır. Vazifesini yapıp, vazifeyi İlâhiyeye karışmamak tamircinin en birinci düsturudur.

Herşeyde Allah’ı bildiren, her alâmeti okuyabilmek ve tesirli bir şekilde kendi nefsine ve başkalara göstererek ders verebilmek gibi muhteşem tesirli bir hizmette bulunabilmek tamircilerin en büyük vasfı ve özelliğidir.

Ahirzamanın bu özellikli hademeleri, tamircileri, hizmetkârları için Efendimiz (asm) “ahirzamanda gelecek zatlar ellerinde kor ateşi tutacak” azim bir imtihanın ve vasıfların sahipleridir.

Risale-i Nurları hakkıyla, hakkını vererek, hak bir tefsir olarak, Hakkın rızasına muvafık bir şekilde devamlı bir şekilde okuyanlar; hem kendileri için, hem de muhtaç gönüller için birer hakikatbin “tamirci” olabilirler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*