Ücretle yapılan hizmet ‘ücret’e hizmettir

İman ve Kur’an hizmetlerinde aslolan ‘nefsin terbiyesi’dir.

İmtihan da hakikatte budur, zordur.

Terbiye edilmemiş nefis; ücrette önde, hizmette geridedir. Böyle nefis ücret yoksa gider. Zahmet çekmez. Şahs-ı maneviden, istişareden hoşlanmaz.

Hizmette hep hürmet görmüş, tebrik edilmiş, desteklenmiş, hizmetin maddi manevi nimetleriyle işleri yürümüş nefis, elbette hizmetlere devam eder. Hakikatte böyle bir hizmet, Hakka değil, nefsedir. Dünyevî hatırlar, şahsî, cemaatî menfaatler devreye girdiğinde Hakkın hatırına bakılmaz. Ücretle çalışan nefsin beslenme kaynakları; vitrinler, övgüler, dünyevî kazanımlar, maddi ve manevi ikramlardır. Bu vahim durum iman hizmetleri için ne kadar da acıdır.

Peki, bir hizmetin nefis için değil, Hak için olduğunun göstergesi nedir?

Manevi hizmetlerde -gerek şahsî ve gerekse cemaatî- hizmetin hukukunu korumanın, ihlası muhafaza etmenin en etkili yolu, hizmeti, maddi ve manevi ücret vericilerden korumaktır. Bediüzzaman, hayatında önce bunu yapmıştır. Bırakın yüksek makamların hizmeti durdurmak amaçlı ihsanlarını, ikramlarını, maaşlarını kabul etmeyi; talebelerinden hediye bile kabul etmemiş, nurun hakikatlerinin tesirini kırmamış, elmasları cam parçasına düşürmemiştir.

Müjdelenen hizmet, hiç kimseden bir ücret istemeden yapılandır. Böyle hizmetler, nefsi terbiye eder. Böyle hizmetlerde bırakın dünyevî makamları, ahiret saadetleri bile öncelikli amaç değildir. Allah’ın rızasına nail olmak, en büyük ücrettir. Böyle nefisler şahs-ı manevinin istişaresiyle çalışır. Dünyayı ücret değil, hizmet yeri görür. Desteklenmese, iltifat görmese, her türlü güçlüklerle karşılaşsa da hizmeti aksatmaz. Zübeyir Gündüzalp gibi, medresenin kapısından kovulsa, bacasından girer. Kendini hizmetin hadimi bilir, sahiplenir.

İmana, Kur’an’a hizmet ihlasla yapılır. İnayet, himayet, ihlas oranındadır. Yoksa mukabilinde ücret olan hizmet, hakikatte ücrete hizmettir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*