Vatikan ahlâkı öne aldı…

Mesih’in doğum kutlamalarında Vatikan yeni bir hukukî reform ile ortaya çıktı. Kilise içindeki çocuk veya genç istismarını örtbas eden geleneksel kuralları, tamamen kaldırdığını duyuran Papa Francesko, istismara yönelenlerin en ağır biçimde cezalandırılacaklarını da, kutsal gece konuşmasında vurguladı.

Katolik Kilisesinin yumuşak karnıydı, çocuk istismarları. Semavi din düşmanları daha çok buradan hücum ediyorlardı. Belki hatırlarsınız, geçen senelerde Vatikan’da büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Françesko, Kilise bünyesindeki iyileştirici reformlarının devam edeceğini söylerken, “tekâmüle” atıfta bulunması da dikkat çekiyor. Ahlâkî noktada daha şeffaf bir kilisenin, Avrupa ahlâkında müsbet tesirler yapacağı muhakkaktır.

Hem Papa Francesko ve hem de Avrupa Kilisesi Başpiskopusu Reinhard Marks, önceki konuşmalarında bu istikamette çalışacaklarını vadetmişlerdi. Eş cinsellere düşman olmadıklarını, onların da kiliseye gelebileceklerini söylerlerken, karşıtlarının “kadın papaz” isteklerini de cevaplandırdılar. Önceki Papalardan Johannes Paul II. nin, bu yolu tamamen kapattığını ve kararlarının bu yönde olduklarını açıkladılar.

Reinhard Marks’ın benzetmesi de ilginçti. Kilisenin ehl-i dünya derneklerine benzetilemeyeceğini ve müntesiplerinin isteklerini Kiliseyi tahrip etmeden gündeme getirmelerini istiyordu.

Arjantinli Papa Francesko’nun çok önemli bir vurgusu da “enaniyetin toplumda” terkiyle ilgiliydi. Kendinizden ziyade başkalarını sevmenin önemi üzerinde dururken, enaniyetin güzel ahlakın önünü kapattığını ifade etti. Fukaraları, mültecileri ve sizden olmayanları sevmeniz önemlidir, derken Akdeniz’in artık mülteciler için bir mezar olmaması gerektiğini ifade etti, Fransiskus. Mülteci meselesi yanı sıra, Suriye Barışı’nı da selamlayan Papa, savaşın artık burada bittiğine itimad etmek istediğini ve meselenin yalnızca Suriye ile sınırlı olmadığını, tüm Ortadoğu’nun meselesi olduğunu taraflara bu vesile ile söylemiş oluyordu. Batı Afrika ve Latin Amerika’daki çatışma ve kaoslardan etkilenen insanların da St.Peter alanındaki tarihi konuşmada unutulmadığını Avrupa basını haber veriyor.

Kutsal Doğum merasiminin ana konuşmasındaki mevzuyu, yakın çevresi önceden biliyordu. Bundan böyle “çocuk istismarlarından” dolayı kimsenin Kiliseyi suçlamayacağını, bu fiil işlendiğinde devletin meseleye el koyacağını söyleyen Papa, bazı insanların kafasındaki “dominant Kilise” imajının da doğru olmadığını söyledi ve toplumu Hıristiyanlığa göre şekillendirme veya dizayn etme düşüncelerinin de olmadığını özellikle vurguladı. Kilise dışından da inananların “Allah’a” ulaşabileceklerini ve Hakk’a giden bir çok yolun bulunduğunu söylerken, aksini iddianın insanları Allah inancından koparabileceğini de ihsas etti, Papa…

Almanya basını Filistin’deki kutlamaların Bethlehem’deki “Doğum Kilisesinde” başladığını ve din adamlarının burada toplandığını haber verirken, devlet başkanı Mahmud Abbas’ın bu merasimlere katılışına farklı bir önem verdiler. Bir süre önce burada zehirlenen din adamı Hanna’nın İsrail’i dolaylı olarak suçlaması, Filistin’de Hıristiyan-Müslüman yakınlaşmasını hızlandırmış görünüyor.

24 Aralık akşamı Mesih’in doğumunu geleneksel olarak kutlayan Katolik Kilisesi’ne saldırgan dinsizlerce hücumunun bu sene hız kestiğini, kilisenin AB içinde biraz daha etkinlik kazandığını ve tamamen inanç ve ahlâk problemlerine yoğunlaştığını ifade ile bu günkü yazımızı bitirmiş olalım.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*