Yeni Asya olmasaydı…

12 yaşlarda hayatımıza ve yayın hayatına giren Yeni Asya, bütün sapmalara müsait; gençlikte, siyasî ve içtimaî yolları stabilize ederek doğru yola çıkmamızın pusulası olmuştur.
Evvela; matematik, Türkçe, hayat, sosyal ve fen, daha önemlisi din derslerinde her vesileyle “Cumhuriyetimizin kurucusu” diye başlayan M. Kemal sevgisi beyinlere ve kalplere nakşedilip, sevmeme ihtimâli bırakılmamışken Yeni Asya, yalan söyleyen tarihleri nakzedip ‘Yakın Tarih Ansiklopedisi’yle Süfyan’ın dâmına düşürmemiştir.

Sahi, Yeni Asya olmasaydı… Kemalizm’i kemâl mânâda anlayabilir miydik?

Yeni Asya olmasa..

Bediüzzaman’ın meşrutiyetin ilânından sonra, doğudaki aşiretlere verdiği ve İslâm’a uygun olan demokrasi dersi Münazarat adlı şaheseri neşretmeseydi, Müslümanların çoğunun anlamadığı İslâm ve demokrasi (biribirine zıd olmadığı) hakikatını…

Tek parti devrinde baskı ve zulümlerden sonra İslâm’a hizmet eden Eşref Edip, Serdengeçtiler’in hazırladığı Millet partisi varken, dünya görüşü liberâl, Batıcı, kısmen dinde lâkayd olan demokratları mı, yoksa ceberrut idareye dur “yeter söz milletindir” diyen, demokratların önünü kesmeye çalışan milliyetçi-İslâm çizgisinde, MNP, MSP, RP, FP ismini alan siyasal İslâm’ı mı seçerdik?

Yeni Asya olmasaydı..

Herkesin Hıristiyan kulübüdür, Batı bize düşmandır dediği bir kabülde, memleketin kalkınmasında, demokrasinin ilerlemesinde, muasır medeniyetler seviyesine gelmemize AB’nin mühim bir rolü olacağını ve mutlaka katılmamız gerektiğini, Risale-i Nur’dan aldığı güçle demokratların da istediği ve istinad noktası olan (Yeni Asya) teşvik etmeseydi kendiliğimizden AB’ye girmeyi isteyebilir miydik?

Anarşiyi önlemesi gereken sıkıyönetimin bir yıl bekleyip olgunlaşsın diye, 12 Eylül için” iyi oldu, yoksa dökülen kan önlenemezdi” denmesine rağmen, yaptığı yayın ve manşetlerle hakikatlerin perdelendiğini, AP’nin 300 mv ile gelip anayasayı değiştirme ihtimâlinin kapandığını… Demirel’in kapattığı ABD üslerinin Cunta’nın tekrar açtığını…

Demirel hükûmetinin (kısmen) ibadete açtığı mahzun Ayasofya’yı ve okunan Kur’an’ın susturulduğunu attığı manşet ve yazılar olmasa idi bilebilir miydik?

SENİ EBEDÎ TEBŞİR EDİYORUM

Yeni Asya olmasaydı..

Memlekete bu güne kadar badireler geçirten, hürriyetleri kısıtlayan, muhalif basına kilit vuran, rantçılara kapı açan, bugünkü gibi beyin göçü yaşatan Cunta’nın hazırlattığı 12 Eylül referandumu ki, Müslümanların “Evet” dediği bir karambolde, 470 gün kapatılma pahasına (Mavi güzeldir) diye manşet atmasa idi bizler “Hayır” der miydik?

BTP’ kapatıldığı, seçimlere girme şartlarını yerine getirdiği halde DYP’nin sokulmadığı, cuntaca açıkça desteklenen ANAP, MDP, HP muvazaa partilerini…

Millet teveccüh eder diye siyasilerin elini kolunu bağlamak için Hamzakoy’u, Zincirbozan’ı… Demirel’in müsteşarı Özal’a ANAP’ı kurdurtan, cuntanın asıl niyetinin demokratları iktidara getirmeme ve demokrat oyları konsolide etmeyi..

28 Şubat sürecini, baskılar altında gazetelerin dayatmasıyla, demokratların siyaset sahnesinden silinmek istenildiğini, dindar siyasetçilerin siyaseti kilitlediği, herkesin CB Demirel’i topa tuttuğu bir hengamede, işin aslının Türkiye’yi büyük bir kaostan kurtardığını anlayabilir miydik?

Yeni Asya olmasaydı..

Çıraklık döneminde yüzden fazla demokrat milletvekilini içine alan, bir kaç elma şekeri mukabilinden demokrat ve sağ oyları konsolide ederek milletin teveccüh ettiği AKP’nin; aslında 28 Şubat’ın bir ürünü olduğunu ve bu günkü fecaatin mimarı olabileceğini bilebilir miydik?

…Ve 20 Temmuz’da OHAL’le bütün seslerin kesildiği ve ana akım medyanın manipüle ve herkesin aynı noktadan baktığı, bakmayanların ise kodese tıkıldığı bir hengamede, başından beri bütün darbelere karşı durarak Kur’an’ın bir emri olan suçlu ile suçsuzun ayırd edilmesi “zulme taraf olmayın yoksa ateş size de değer” hakikatını, “hakikatın gür sesi” olan Yeni Asya olmasaydı değil yalnız biz, bütün dünya duyar mıydı?

Sesimiz, gözümüz, kulağımızsın seninle iftihar ediyor, değil 50 sene, seni ebedî müjdeyle tebşir ediyorum…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*