Bediüzzaman gençlere seslenmiş

Bediüzzaman Hazretleri’nin, te’lif ettiği eserlerle farklı meslek ve meşreb sahibi olanların yanı sıra gençlerle de buluşmuş, konuşmuş ve onlarla hasbihat etmiştir.

Der ki: “On beş sene evvel Rehber’in başında yazıldığı gibi, bazı gençler kendilerinin hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesini muhafaza için yanıma geldiler. Ben de onlara lillâh için o Rehber dersini verdim.” (Emirdağ Lâhikası, s.718, YAN)

Bediüzzaman Hazretlerinin gençlerle buluşması, Kastamonu yıllarında da gerçekleşir.

“Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar.’ dediler. Ben dedim: ‘Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.’” (Meyve Risalesi 6. Mesele)

İstanbul’da Gençlik Rehberi hakkında dava açılıyor. Buna mukabil, kendisi ve eseri ile ilgili açılan davada ifade vermek üzerine Emirdağı’ndan İstanbul’a celb olunmuşlar. Heyet-i sıhhiyeye yazdığı gerekçeli dilekçesinde, durumu şöyle izah ediyor:

“Şimdi bu kanun namına garazkârâne kanunsuzluk hesabına beni cebren, zorla İstanbul’a mahkemeye sevk etmekte, benim çok ihtiyarlık, zafiyetim ve zehirli şiddetli hastalığım kat’iyen tıbben, fennen mazeret-i kat’î olduğu gibi, dört defa o noktadan rapor alıp onlara gönderdiğimiz halde, yine ısrarla beni zorlamakta olduklarından, pek şiddetli ruhuma dokunmuş. (…) İstinabe suretiyle ifademin alınması için ‘Fennî ve tehlikeli hastalığı var.’ şeklinde rapor verilmesini rica ederim.”

Bediüzzaman’ın bu ricasına rağmen, kendisi yine de İstanbul’a bu hali içinde götürülür; beraat ettiği mahkemeden tekrar, Yalova-İznik-İnegöl yoluyla Emirdağı’na avdet eder.

Bediüzzaman Hazretleri, gençlerleri bu zamanın tehlikelerine karşı korumak adına eserlerin yayımlamıştır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*