Isparta Mevlid-i Şerif’e hazır

29 Eylül 2013 Pazar günü (bu hafta sonu) Isparta Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben, başta Hz. Peygamber olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Mezahibin, Ulema-i Kiram, Evliya-i İzam, hususan Bediüzzaman Said Nursî, ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri ve ümmet-i Muhammed (asm) için Mevlid-i Şerif tilavet edilecektir.

Isparta Yeni Asya Temsilciliği’nin ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneği’nin organizesiyle gerçekleştirilecek olan Mevlid-i Şerif’e bütün Risale-i Nur Talebelerini ve Ispartalı hemşehrilerimizi bekliyoruz. Mevlid, SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İshak Özgen’in vaaz ve irşadıyla başlayacaktır. Vaaz sonrasında öğle namazını Emekli İl Müftüsü Halil Elitok kıldıracak ve takdim konuşmasıyla beraber Mevlid-i Şerif sonunda teşekkür konuşması Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Sami Cebeci tarafından yapılacaktır.

Mevlid-i Şerif’e Türkiye genelindeki kardeşlerimizin de destek vermeleri istenmiş ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir. Özellikle Bediüzzaman adına okunacak Mevlid-i Şerif söz konusu olunca elbette Ispartalı kardeşlerimizin bu Mevlid-i Şerif’e gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü; Üstad Bediüzzaman; Isparta’yı “Risale-i  Nur’un bir Medresetü’z-Zehrasıdır”1 diye vasıflandırmıştır. Emirdağ Lâhikası’nda; “Nurların menbaı ve medresesi olan Isparta”2 diye bahsetmiştir. Isparta’nın Risale-i Nur vasıtasıyla Mısır’ın meşhur Üniversitesi olan Camiü’l-Ezher mübarekliğinde olduğunu ise: “Bu mübarek Isparta dahi alem-i İslâm nazarında Mısır Camiü’l-Ezher’i ve eski Şam-ı Şerîfinin mübarekiyetine mazhar olduğu”3 sözleriyle ifade etmiştir. Yine “Isparta tam bir Medresetü’z-Zehra ve Camiü’l-Ezher olacağını ve olmaya başladığını, kahraman talebelerinin bu ağır şerait altında sarsılmadan faaliyetleri ispat ediyor”4 sözleri de aynı noktaya parmak basar.

Bediüzzaman, Isparta’ya defnedilmesini de vasiyet etmiştir: “Kastamonu’da adliye müdde-i umûmileri ve taharrî komiserleri, menzilimi taharrî etmeye geldiler. Ben, o dakikadan sonra, başıma gelen dehşetli taarruzu, bir hiss-i kable’l-vuku ile anlayarak ve ‘Şiddetli zehirli hastalığım dahi ölüme gidiyor’ diye Isparta vilayetinde kıymettar kardeşlerimin kucaklarında teslim-i ruh edip, o mübarek toprakta defnolmamı kalben niyaz ettim.”

Üstad Bediüzzaman kendisinin “Benim vatan-i aslim, o Isparta olmak caizdir.”5 Ayrıca “Madem Isparta benim hakiki bir memleketimdir”6 diyerek her cihette Ispartalı olduğunu ifade etmiştir. “İki asker, kemal-i sevinçle, gayet dostane, ‘Sen Ispartalısın, bizim hemşehrimizsin.’ Ben de dedim: ‘Maaliftihar, her cihetle Ispartalıyım. Isparta taşıyla, toprağıyla benim nazarımda mübarektir, benim vatanımdır ve her biri yüze mukabil, yüzer ve binler hakikî kardeşlerimin meskat-ı re’sleridir.’ Evet, bu havaliye gelen Ispartalılar asker olsun, başkalar olsun, ekseriyet-i mutlakayla beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, ‘Sen Ispartalı mısın?’ Ben de diyorum: ‘Maaliftihar, ben Ispartalıyım.’ Isparta’yı ve havalisini, taşıyla, toprağıyla seviyorum. Hatta, diyorum ve resmen de diyeceğim: Isparta hükûmeti bana ceza verse, başka vilayet beni beraet ettirse, yine burayı tercih ederim. Evet, ben üç cihetle Ispartalıyım: Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, Isparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş.”7

Üstad Bediüzzaman kendisini Ispartalı hissetmesi ve Isparta’yı her cihette medh-ü sena etmesi elbette Ispartalılara bir takım mükellefiyetleri yüklemektedir. İşte bu Mevlid-i Şerif bu sorumluluklarından birisidir. İnşaallah diğerlerinin de yerine getirilmesinde bir lokomotif olacağını temenni ediyorum.  

Dipnotlar:
1- Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s.152.
2- A.g.e, s.153.
3- A.g.e, s.419.
4- A.g.e., s.124.
5- Kastamonu Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s.159.
6- Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s.419.
7- Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s.371.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*