Bir şey yapamazlar!

Hatırat-ı Nur

O karanlık günlerdeki bu ziyaretler sırasında her kafadan bir ses çıkmakta, inananlar aleyhinde pek çok dolap çevrildiği kulaktan kulağa yayılmaktadır. Böylece ehl-i imanın maneviyatı ve morali bozulmak istenmektedir.

Böyle dedikoduların yayıldığı bir sırada Sungur, yine Üstad’ın ihlâslı bir varisi olan Bayram Ağabey’le karşılaşır.

Bu karşılaşma esnasında Bayram Yüksel’in tavrını takdir eden Sungur Ağabey’in hatırası şöyledir:

“Bayram Kardeş, Üstad’ın yanında kalırken daha ziyade yeme içme hizmetleriyle meşgul olur, ilmî meselelerde fazla söz söylemezdi. Fakat Üstad Bayram’a çok önem verirdi.

1962 yılında, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra ikinci bir ihtilâl teşebbüsü olmuştu. Ben yolda Yüzbaşı Zihni Hızal’a rastlamıştım. Zihni Bey, bana bazı gizli planlardan söz etti. ‘iki ayrı liste yapmışlar! Biri sekiz yüz kişilik. Diğeri iki bin kişilik. Sekiz yüzlük listede Necip Fazıl, Prof. Ali Fuat Başgil gibi kimseler var. İkincide çok daha geniş, bütün Nur Talebelerini imha planı yapmışlar!’ dedi. İster istemez üzülmüştüm, çünkü bunları söyleyen sıradan bir insan değildi. Üzüntülü bir halet içinde Süleymaniye’ye geldim. Bayram kardeş oradaydı.

Durumu kendisine anlattığımda, hiç aldırmadı ve Üstad’dan aldığı derse binaen şöyle dedi:

‘Merak etme, bir şey yapamazlar!”

Çünkü o, Üstad’dan, “Küfrün beli kırılmıştır kardeşlerim, size daha zarar veremezler!” sözünü kaç kere duymuş, sadece duymakla kalmamış, onu bir şuur olarak ruhuna sindirmişti. Gelip geçici arızalar ona fütur vermiyordu.

27 Mayıs İhtilâli sonrasında Millî Birlik Komitesi’nin o sıkı günleri bile Sungur’un seyahatlerine engel olamaz. Hiç çekinmeden Türkiye’yi baştanbaşa iki kez dolaşır. O sırada Çanakkale’de hapiste bulunan Mehmet Kayalar’ın jipi ile aralıksız yetmiş gün gezerler. Bu seyahatler sırasında şoförlüğü Hanili Yusuf yaparken, Kargılı Rıdvan kendilerine refakat eder. Uğradıkları her yerde Nur Talebelerini ziyaret edip ders yapar ve onlara moral verirler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*