Duâ namına bir nakil

Kadim dostum Hasan Hüseyin Çeşitçioğlu kardeşimizin Kader Risalesi’nin Mütalâası isimli eserimizi duâ kabilinden kaleme aldığı “Ne Okuyalım?” başlıklı yazısını köşemizde paylaşıyoruz.

“Şüphesiz biz her şeyi dakik, şaşmaz bir ölçüye ve bir kadere göre yarattık.” (Kamer Sûresi 49. âyet)

Huzeyfe (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: ‘Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri “kader yoktur!” diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” (Ebu Davud, Sünnet 17)

Hiç unutmam, 1975 Haziran ayında; Ankara Gazi Mahallesi dershanesindeki Kader Risalesi okumamızı. Bir gece yatsıdan sonra başlayıp süren müzakereli bir dersti. Orada yine Mehmet Abi baştaydı. Soruyor, açıyor kurcalıyordu. O derste; ilim malûma tabidir, bir işin olacağını bilmek, görmek, olmasını mecbur kılmazı şu temsille karara bağlamıştık. Biz bir grup; ortasından tren yolu geçen bir vadinin tepesinde otururken; treni geçerken görüyoruz, fakat ilerdeki tren köprüsü yıkılmış.

Aramızda; makinist bunu görmezse tren devrilecek, diyoruz ve tren devriliyor. Bu malûmat ve görme bizi sorumlu ve trenin devrilmesini kaçınılmaz yapar mı? Yapmaz. İşte Allah’ın ilmiyle görüp yazması da böyle, deyip, tam kanaat getirdik.

İşte Mehmet Çetin’in Kader Risalesi’nin Mütalâası taa o günlere dayanan bir eser. Görebildiğim kadar; böyle veciz, açık bir Kader Risalesi izahı ülkemizde tek. Hâzâ min fazli Rabbi…

Kader Risalesi’nin şerh, izah ve tanzimi diyebileceğim bir eser. Önsözünde yazılanlara bakalım:

* Hem her şeyi bilen, hem her şeye gücü yeten, ama kötülükleri engellemeyen bir Yaratıcı nasıl oluyor?

* Kadere iman, irade hürriyetime engel mi?

* İrademle yaptığım işlerde payım yok ise o iradenin anlamı ne?

* Göz önündeki zulüm işkence ve ıztıraplar adaletsizlik değil mi?

* İnsanın cüz’î ihtiyarisi günah işlemeye meyyalse; maçı baştan kaybettik mi?

* Kader meselesi niye karmaşık gözüküyor?

İşte araştırmacı yazar Mehmet Çetin bu gibi birçok soruya 26. Söz kılavuzluğunda yeni bir tavzih, tevil ve yorum getiriyor.

* Kaderi terimler; kader, kaza, atâ, ezel, illet/ illiyet, cüz’î irade/ ihtiyarî gibi kavramlar ve sebepleri yapmayan tembel Cebriyeci, nasıl suçu Allah’a, kadere yıkar, gibi sorular bu eserde ayrıntılı şekilde izah edilmiş.

* Doğu toplumları niye; cebriye düşüncesine yatkın, Mutezilî kader anlayışı nerde sakata girer?

* Ezel kavramını çoğumuz doğru bilmiyor?

Allah’ın yaptığımızı bilip yazması; havadan çekim yapıp kaydeden kamera temsiline benzemez mi?

* Risale-i Nur tarikinin / yol-meslek kaç esası var?

* Acz, fakr, şefkat, tefekkür ile beraber; şevk ve şükür ile 6 tane değil mi?

* Nur Talebelerinin yolu niye tarikat değil de tarik?

* Nurcuların daha geniş daha sağlam daha kısa daha emin bu tariki niye bazı Nurcular’a yetmiyor?

* Nur tarikinin ezkâr ve virdleri neler?

* Sünnete tabi olmak, farzları yapmak, kebairi terk etmek yeter mi?

* Özellikle namazı tadili erkân ile kılmak ve namazdan sonra; tam tesbihatı yapmak Üstada göre neden tarik-i Ahmedî’nin (asm) evradıdır?

* Bu evraddan üstün evrad olabilir mi?

* Öyleyse neden bazı Nurcular evrad-ı Ahmedî’yi yetersiz bulup, tarikat evradlarını öne çıkarıyor?

Orta boy 257 sayfalık bu özgün ve çok özel eserin 1. baskısı yüksek bir gayret ve çabayla bir ay içinde bitti.

Sevgili Mehmed Çetin Ağabeyi tebrik ediyor, yeni çalışmalarını bekliyorum. Bu eser, 26. Sözün mübarek bir meyvesi ve güncel tezahürü olarak, muhakkik dalgıç ve Nurlu zihinleri bekliyor.”

Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*