Hastalar Risalesi: Hastalıkların sırlı dünyasına bir keşif yolculuğu

alt

Maddeci anlayışın hüküm sürdüğü yaşadığımız modern zamanlarda musîbetlere, hastalıklara, afetlere menfî bir anlam yüklenmekte, onlardaki manevî ve uhrevî boyutlar görmezlikten gelinmektedir. Sözgelimi çağımızda hastalıkların türleri ve tedavileri o kadar çeşitlidir ki, kısa bir zaman önce “gelir geçer” dediğimiz hastalıklar günümüzde ciddî hastalıklar sınıfına alınabilmektedir. İnsanlar korku ve endişe içinde kıvranmakta, hastalığı “belâ ve ceza” olarak görmektedir. Zira hazırlıksızlardır.

NASIL HAZIRLIKLI OLSUNLAR Kİ?

İlkokuldan başlayarak eğitimin her safhasında, tıp fakülteleri de dâhil olmak üzere hastalığın maddî sebepleri, korunma, tedavi yolları anlatılır. Hastalığın manevî ve uhrevî boyutları yok sayılır. Onlar için hastalık biyolojik-fizyolojik bir olaydır.

İlâç sektörü için hastalık milyarlarca doların döndüğü küresel bir kazanç kapısıdır.

İş dünyası için korkutucu bir iş gücü kaybı sebebidir.

YENİ BİR HAYAT MODELİ

Risale-i Nur Külliyatı’nda 25. Lem’a olan Hastalar Risalesi, Isparta’da 1934’de Türkçe olarak telif edilmiştir. Üzerine ciltler dolusu eser hazırlanabilecek bu küçük eser dört buçuk saatte yazılmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri telif ettiği Hastalar Risalesi’yle hastalıkların sırlı ve güzel dünyasını gözler önüne sererek, onların manevî ve uhrevî boyutlarını aktarır. Her hastalığın kişiye özel mesajlar taşıdığını, insanın bunlardaki sırları teslimiyet, tevekkül, sabır, şükürle tefekkür etmesi gerektiğini ifade eder.

Hayatta tesadüf yoktur. Her şey sayısız hikmet ve maslahatla donatılmıştır. Hastalıklar Şafi-i Hakikî tarafından insana gönderilen bir hediye, bir ikaz, bir ihsandır. Hastalıklar insanın ruh dünyasını ve kabiliyetlerini etkiler, inkişaf ettirir. Zira “Hayat musîbetler, hastalıklarla tasaffî eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyesini yapar.” (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 2. Lem’a, 2. Nükte)

Eser “yirmi beş deva”  üzerine yapılanmıştır. Hastalıklar karşısında çaresiz kalanlara, sabırsızlara, müzmin hastalara, hastalığını merakla endişelenip vesvese edenlere, ibadetlerinden geri kaldığını düşünenlere, hasta çocuğu olan ebeveynlere, hasta refakatçilerine ümit aşılayacak şekilde hastalığın manevî ve uhrevî yönlerini gösterir. Böylelikle okuyucuyu, hastaları varlık âleminin hakikatini keşfedecek muhteşem bir yolculuğa çıkarır. Hastalığın insana cenneti kazandırabilecek İlâhî bir hediye olduğunu fark ettirir.

İşte Hastalar Risalesi hastalıkların manevî ve uhrevî âlemini bize tanıtan, fark ettiren muhteşem bir rehber, bir kılavuzdur.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*