Bediüzzaman toplumun bütün katmanlarına seslenir

Bediüzzaman dosdoğru, istikametli bir yol göstererek, etkili bir metot geliştirmiştir. Bütün sorularımızı cevaplandırmış, bütün meselelerimizi halletmiştir.

Zira, Risale-i Nur, bu asrı ve gelen istikbali aydınlatan bir tefsirdir. O sadece bir kesime değil, toplumun bütün katmanlarına seslenir, reçeteler sunar:

Gençlere, Gençlik Rehberi

Kadınlara, Hanımlar Rehberi

Yaşlılara, İhtiyarlar Risalesi,

Musîbetzede ve hastalara, Hastalar Risalesi

İlim adamlarına, sosyologlara, pedagoglara, eğitimcilere, Sünûhat, Hutbe-i Şamiye

Siyasetçilere, Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Emirdağ, Kastamonu, Barla Lâhikaları

Mütefekkirlere, mutasavvıflara Âyetü’l-Kübra, 33. Söz vs.

Kelâmcılara, tarikatçılara, ilahiyatçılara; Sözler, Lem’alar, Mektubat…

Hizmet etmek isteyenlere, Hizmet Rehberi.

(Tabiî onun bütün bu saydığımız eserleri, sadece karşılarında bire bir olarak ifade ettiğimiz kesimlerle sınırlı değildir. Zaten herhangi bir eseri ile herhangi bir kesimi bire bir eşitlemek de yanlış olur. Zira onun her bir risalesinden, her bir kesimin alacağı, istifade edeceği noktalar vardır. Sözgelimi, İhtiyarlar Risalesi, özelde ihtiyarlara hitap etmekle birlikte, başta ‘ihtiyar gibi ölümü, ahireti düşünmeye’ ihtiyacı olan gençler olmak üzere toplumun her kesimine hitap eder. Diğer eserleri de böyle düşünmelidir.)

Ve zaman gösterdi ki, Müslüman fert, aile, toplum ve insanlık için Kur’ân’ın çağdaş bir tefsiri ve Sünnet-i Seniyye’nin ihyası olan Risale-i Nur’dan daha sağlam, daha tesirli, daha doyurucu bir eser yoktur.

Bugün, en çok basılan, en çok satılan, en çok okunan ve ayrıca sistematik olarak en çok müzakere ve mütalâa edilen eser de odur.

Eğer onu okumaz ve anlamazsak helâk oluruz! Okuyup anlasak, ancak uygulamazsak yine helâk oluruz. İhlâs ile uygulamazsak, yani yalnız Allah rızası için amel etmezsek, yine helâk oluruz! Üstadın, “Ya Rab, ihlâs-ı tâmmeye muvaffak eyle!” duâsını da sık sık yapmalı…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*