Kur’an ne zaman indirildi?

Özellikle Raman-ı şerif ayında sık sık sorulan suallerden birisi şudur:

Kur’an Kadir gecesinde mi indirildi, 23 senede mi indirildi?

Önce, 2010’larda açıklanan şu acı ve bizi acilen harekete geçirmesi gereken tabloya göz atalım:

Türkiye’deki Müslümanların;

-Kur’an’a inananların yüzde 20’si elini sürmemiş!

-Elini sürenlerin yüzde 60’ı Kur’an okumasını bilmiyor!

-Okumasını bilenlerin yüzde 80’i kısa, namaz sureleridenen kısa surelerin manasını bilmiyor!

-Kur’an’ı devamlı okuyanlar yüzde 9!

Bunun en büyük sebeplerinden birisi,

“Bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azap içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.

Şimdi gelelim Kur’ân’ın indirilmesi meselesine: Kur’an’ın tamamı, bir gecede yüksek semadan, dünya semasına indirildi. İbnü Abbas “Yıldızların mevkilerine yemin ederim.” (Vâkıa Suresi, 56/75) âyetini okudu, ayrı ayrı, parça parça nazil oldu, dedi.

Said b. Cübeyr, “Allah onu Resulüne bir kısmı, bir kısmının ardınca indiriyordu deyip sonra: “İnkâr edenler: ‘Kur’ân ona bir defada indirilmeli değil miydi?’ dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.” Şeklinde rivayet etti. (Furkan Suresi, 25/32.)

Evet, Kur’ân’ın, tamamı bir defada dünya seması Beyt-i İzzet’e kondu. Ve Cebrail (as) Hz. Muhammed’e (asm) kulların kelâmının ve amellerinin cevabıyla indirdi.

Rivayetlerde, “Buharî Şerhi”nde ifadesine göre tamamı olarak Kadir gecesinde Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildi de Beyt-i İzzet’e kondu, Cebrail (as) kâtip meleklere yazdırdı, sonra da Hz. Peygambere (asm) parça parça indiriyordu. Bu, 23 sene sürdü.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*