Medresetü’z Zehra: Halife-i arz yetiştirme projesi

Medresetü’z Zehra, bir medresedir, bir mekteptir, bir okuldur.

Medresetü’z Zehra, 19. Asırda çekirdeği atılmış, bu asır ve sonrasındaki insanlara yönelik son derece önemli bir projedir.

Medresetü’z Zehra, din ilimleri ve fen bilimlerinin birleştirilmesiyle kâinatı okuma projesidir.

Medresetü’z Zehra, imanı kurtarma, Cenneti kazanabilme ve Halife-i Arz adayı yetiştirme projesidir.

Bu proje bir yarışma projesidir. Bu proje hürce yarışma projesidir. Bu proje kâinatın Rabbinin hikmetine uygun olma projesidir. “Ben yeryüzünde bir Halife yaratacağım”1 sözüne lâyık olma gayretidir.

Bu proje depar atma projesidir. Bu proje gönüllülüğe dayanan bir projedir. Bu proje Esma-ül-Hüsna’yı okuyup ona en güzel ayna olabilme projesidir.

Bu proje sadece bir dünya projesi değil, evrensel bir projedir, kâinatı içine alan bir projedir.

Bu proje yeryüzü mescidini, bir medreseye, bir mektebe bir okula bir üniversiteye çevirme projesidir.

Bu proje kâinatın, dünyanın ve insanın yaratılış hikmetini ortaya çıkarma projesidir.

Bu proje çok zekice tasarlanmış yeryüzü mescidini, arz mektebi, dünya medresesi, yeryüzü okulu ve kâinatı uygulamalı bir eğitim laboratuvarı haline getirme projesidir.

Bu projeye aklı dar olanların, akılları gözlerinde olanların, hayallerinin yetişmesi mümkün değildir.

Bu projenin kitabı Kur’ân-ı Kerîm’in bu asırdaki manevî mu’cizesi olan Risale-i Nur’dur.

İnanıyorum ki, bu projenin ana hatları, ayrıntıları ve detayları hatta daha fazlası Risale-i Nur eserleri içinde yerleştirilmiştir.

Onun içindir ki Bediüzzaman Said Nursî bu eserleri gazete okur gibi okumamayı tavsiye ederken ayrıntıya inmeyi, düşünmeyi, keşfetmeyi, tefekkür etmeyi tavsiye eder.

Risale-i Nur Külliyatı’ndan On birinci Söz sanki bu projenin ondokuz basamaktan oluştuğunu ima eder. Bu ondokuz basamak da üç bölümden oluşur.

Bu proje kâinat kitabını ve bu laboratuvar içindeki eserleri okuma projesidir.

Bu projede her bir basamak, her bir aşama her bir sınıf bir “makam” olarak isimlendirilir. Hedefe ulaşmak için “ondokuz makam” vardır.

Bu makamlardan onyedisi insanı ahsen-i takvime ulaştırır. Bu makamlarda yükselmek kişinin kendi gayreti, çabası ve çalışmasıyla gerçekleşir. Ama son iki makam yani onsekiz ve ondokuzuncu makamlar ise Âlemlelerin Rabbi tarafından verilmektedir.

İşte o verildiği zaman insan bütün mahlûkat üstünde bir mertebe kazanır, Halife-i Arz olur. Tıpkı “Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilim verilecektir” denildiği gibi.

Bu ondokuz makamı bölümleriyle sıralayacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkar:

A- Gâibane Ubudiyet Makamları (Bu makamlarda kâinat ve kâinattaki eserlere bakılır):

1- Temaşeger Makamı.

2- Dellâllık Makamı.

3- Tadıp Anlamak Makamı.

4- Tartıp Bilmek Makamı.

5- Mütalâa Makamı.

6- Temaşa Tenzih Makamı.

B- Hâzırane Bir Muamele (Bu makamlar sanii hâkimin muamele ve efaline bakmak derecelerini içine alır):

7- Hayret İçinde Bir Marifet Makamı.

8- Muhabbet ve Aşk Makamı.

9- Şükür ve Hamd Makamı.

10- Tazim ve Mahviyet Makamı.

11- Fakr ve Duâ Makamı.

12- Takdir Makamı.

13- İstihsan Makamı.

14- Müşahede Makamı.

15- Şehadet Makamı.

16- Şahit Tutmak Makamı.

17- İtaat ve İnkıyat Makamı.

Buraya kadarki makamlar, basamaklar cüz’î iradenin kullanılmasıyla ulaşılacak makamlardır. Onyedinci (17) makamda “işittik ve itaat ettik”2 diyerek insan iradesiyle ulaşabileceği yüksekliğe çıkar. Ahsen-i takvimin zirvesine ulaşır. Bundan sonraki iki makam ise Âlemlerin Rabbi tarafından seçilen kişilere verilir.

C- Halife-i Arz (İnsanın bütün mahlûkatın üstündeki konumudur. Bu iki makamda da insan her bir makamda ayrı birer özellikle teçhiz edilir.):

18- Yümn-i İman Techizi.

19- Emn-i Emanet Techizi.3

Bu iki teçhizin kendisine verilmesiyle onları kuşanan insanın önünde durulmaz, dünyayı sallar, kâinat bomba olup patlasa onu korkutmaz. “Burada her müşkül halledilir, her suale cevap verilir”4 diyerek Âlemlerin Rabbinden aldığı bilgi ile herkese meydan okur.

Sadettin Önal

Dipnotlar:
1-Bakara Sûresi (2): âyet 30.
2- Bakara Sûresi (2): âyet 285.
3- Bediüzzaman Said. Sözler, Yeni Asya Mayıs 2005, s. 204-207.
4- Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Eylül 2007, s. 83.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*