Nebevî ilim; sohbet meclislerine katılmak ve hizmet etmek

Sohbet, ilim, hizmet, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker, sık sık kullandığımız nurlu mefhumlardan birkaçı.

Başlıkta kastettiğimiz Nebevî ilim ve sohbetten kastımız ise şudur: İlimler genel olarak manevî ve fen-sosyal diye tasnif edilebilir. İmanı, İslâm’ı öğrenip, dinî vecibelerini yerine getirip, hayatını idame edecek bir meslek öğrenmesi kadın-erkek herkese farzdır. Kur’ân’ın nazara verdiği yüksek ilimler ise, farz-ı ayındır. Ve kezâ, çoğumuz biliriz ki; Kur’ân literatüründe “emr-i bil-ma’ruf ve nehy-i an’il-münker” (İyiyi, doğruyu emretme, anlatma; yanlıştan, kötülükten men etme) tâbirleri geçer. Yani, Kur’ân ve sünnet-i seniyeye uygun düşeni anlatmak, tebliğ etmek; uygun düşmeyenden, Allah ve Resulünün (asm) razı olmadığı şeyden sakındırmak kadar ilim öğrenmek de farzdır. Hz. Lokman’ın (as) şahsında Müslümanlara şöyle ferman edilir:

“Yâ büneyye, ekımı’s-salâte ve’mur bil-ma’rufi ve’nhe ani’l-münkeri, vasbir alâ mâ esabeke inne zalike min azmi’l-umur. (Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokmân Suresi, 17.) Şu halde:

– Namazı tadil-i erkânla (şartlarına uyarak, tam ve dosdoğru şekilde) kılmak farz!

– Musibetlere karşı sabretmek farz!

– İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak da farz! Yani iman hizmetinde bulunmak farz!

Hizmet; iman esaslarını, Kur’ân, hakikatlerini, İslâm ahlâkını tebliğ için gayret etme, çalışma, çabalama, demektir. Aynı zamanda tebliğ ve irşad vazifesini şartlarına riâyet ederek ifâ etmektir.

“Allah’ın dinine sarılıp birlik olduğunuz gibi, bir de içinizden öyle bir topluluk bulunsun ki, onlar insanları hayra çağırsın, iyiliği tavsiye edip, kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir” (Âl-i İmrân Suresi: 104.)

Yani, cemaatle de hizmet etmek farzdır!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*