Nelerle imtihandayız, farkında mıyız?

Hiç şüphesiz bu dünyaya imtihan olmaya gönderildik.

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebût Sûresi: 2)
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.” (Mülk Sûresi: 2)

Şimdi düşünme zamanı: Dünyevî imtihanlara nasıl yoğunlaşır, nasıl hazırlanır, nasıl gayret ederiz, değil mi? Ya hem dünya, hem de sonsuz hayatın mutluluğunu sağlayacak olan, gerçek ve büyük imtihana da hazırlanıyor muyuz? İşte imtihan sorularından birkaçı:

* Fiil, davranış, konuşma, susma veya susmamamızla imtihan ediliriz: “Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.” (Ankebût Sûresi: 3)

* Malımız, eşimiz, işimiz, çocuğumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, hizmetdaşımızla imtihan ediliriz. (Enfâl Sûresi: 28.)

* “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker”, yani iyiyi, doğruyu, gerçeği, güzeli anlatmak, yanlıştan, kötülükten sakındırırmakla imtihan ediliriz. (Bakara Sûresi: 44.)

* İman, İslâm hakikatlerini tebliğ etmekle. (Hac Sûresi: 41.)

* Tebliği de “hikmetle”, akıl, mantık, ilimle, ölçülü, dengeli, güzel şekilde yapmakla imtihan ediliriz. (Nahl Sûresi: 125.)

* Yalnızca anlatmakla mükellef olduğumuz ve sonuç almanın işimiz olmadığıyla da imtihan ediliriz. (Nur Sûresi: 54.)

* Nisâ Sûresi 135. âyetinin meâline göre, “Adalet üzere olmak ve Allah için şahidlik etmek; kendi aleyhimize veya anne ve babalarımız, akrabalarımız aleyhine de olsa dosdoğru şahitlik yapmak ve doğruluktan ayrılmamakla” da imtihan ediliriz.

* İşi ehline, yani bilene, uzmanına, ustasına verip-vermemekle de imtihan ediliriz. (Nisâ Sûresi: 58.)

* İstişare etme, yani meseleleri bilenlerle müzakere etme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, fikir alış verişi, dayanışma içine girme veya girmeme ile de imtihan ediliriz. Çünkü “Ve işlerde onlarla istişare et”, “Onların aralarındaki işleri, istişare iledir” (Al-i İmrân Sûresi: 159; Şura Sûresi: 38.) âyetlerine göre meşveret bir emirdir.

* Gıybet, dedikodu etmemek veya dinlememek veya dinledikten sonra ne yapacağımızla da imtihan ediliriz. (Hucurat Sûresi: 12.)

* Taate, günahlara, musîbetlere karşı sabrımız; hizmette sebatımız, vefamız, doğruluğumuz, çalışmamız, gayretimizle imtihandan geçiriliriz.

* Kendi hakkımızı ve başkasının hukukunu arayıp aramamakla da imtihan ediliriz.
Ve ben bu yazıyla, siz de değerlendirmekle imtihan edilirsiniz!
Dünya imtihanımızda kazanırsak yaşadık, sonsuza dek! Kaybedersek, yandık! Ebediyen!
Rabbim kazananlardan eylesin. Âmin.

 

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*