Kuvvet kanunda olmazsa, şahsa geçer

altMeşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.

Fakat, bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği zaman tamamen hükmünü icra etmiş, meşrûtiyet mağlûp olduğu vakit mahvolmuş. Kellâ! Kâinatta galib-i mutlak hayır olduğundan, pek çok enva ve şuubat-ı heyet-i içtimaiyede meşrutiyet hükümferma olmuştur. Cidal berdevam, harb ise seccaldir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 221

***

İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” yani “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.

Emirdağ Lâhikası-II, mektup no: 318, s. 492

LÛ­GAT­ÇE:
berdevam:
Devamlı.
cidal: Mücadele, savaş.
enva: Türler.
galib-i mutlak: Mutlaka, kesin galip olan.
istibdad: Baskı, despotluk, keyfî yönetim.
libas: Elbise.
seccal: Galip gelmenin taraflar arasında değişip durduğu bir hâl.
şuubat-ı heyet-i içtimaiye: Sosyal hayatın şubeleri.

***

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*