Manevi makamlar ve Yeni Asya

Hikmet ve fıtratın gereği, hayat; iyi-kötü, mazlum-zalim, imanlı-kâfir, güzel-çirkin, hayır-şer, günah-sevap gerçekleriyle devam ediyor.

Dünya durdukça da; “Manevî Makamlar.” marka değerler bir yanda, Firavuniyet, “süfli ve rezil çukurlar!” diğer tarafta hayat devam edecektir.

Hz. Muhammed (asm) başta, bütün Nübüvvet silsilesi “Manevî Makamların” zirvesi. O mübarek elçilere tabi olanlar da bu çizginin varisleridir. Hz. Muhammed’e (asm), Ebu Cehil, Hz. Musa’ya (as), Firavun, Hz. İbrahim’e (as) karşı Nemrut’lar vardı. Karşılarında da: Ebu Cehil’e karşı Hz. Ebubekir (ra), Firavuna karşı, Hz. Asiye, Yam’a karşı, Seman’ın başını çektiği sıddıklar vardı ve var olmaya devam edecek inşallah.

Tarih sahnesinde, kavimler, devletler, imparatorluklar, hep birbirine zıt müsbet-menfi değerlerin bir şekilde bir tarafı olarak çok çetin mücadele, savaş, göç, sürgün ve zulümler de yaşadılar saltanata da sahip oldular. Farklı ve zıtlıklarla dolu hayat yaşandı ve devam ediliyor.

“Manevi Makam” sahiplerinin kendilerini ispata, alkışa ve propagandaya, müşteri aramaya ihtiyaçları yoktur. Onlar, “dâvet” ve “tebliğe” memurdurlar. Duâya, tasdike ve kabule lâyıktırlar. Çünkü onlar: İhsan olarak verilen “Manevî marka” değerin farkındadırlar. “Marka değerler”; itimadın, güvenin, garantinin, müsbetin, güzelliğin gerçek insaniyetin adresidirler.

Dünyevî noktada da; “Marka değerler” ve “sahteler” vardır. Hırs, adavet, istibdat, zulüm, hınç, kin, yalan, küfür, fitne, münafıklık, sahtecilik, her alanda “çukur kopya markaları” vardır.

Günümüzde de naylon ünvanlı sahte, sathî fetvacılara karşı Risale-i Nurlar’daki fetva ve hakikatlerle cevap verip susturarak, sahneyi onlara bırakmayan “Manevî Makam” sahibi, bir Sahibüzzaman, Bediüzzaman, Said Nursî gerçeği var!

Bu irade ve ses: İman, siyaset, diyanet, saltanat, cihad âlemindeki harika fetva ve icraatlarıyla asra ve insanlığa karşı, ümit ağacını dikmiştir. Kuvve-i maneviyeyi takviye ederek, deccaliyetin tahribatını tamir etmiştir. Tecrid ve tehditlere rağmen; tereddütsüz, telâşsız, yılmadan, korkmadan, irade, ilim, merhamet ve şefkatiyle kıt’alara ve gönüllere damga vurmuştur. Her türlü, iftira, karartma, ötekileştirme ve gölgelemeye ve de Deccaliyet ve süfyaniyete rağmen dâvâsını İslâm ve dünya kamuoyuna ilân ve tebliğ etmiştir.

Asırlara damga vuran Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ın, bunca müsbet katkı, tecrübe, önem ve kıymet, maharetlerine rağmen “Manevî Makamı”, henüz insanlık tarihi ve İslâm Coğrafyasında tam olarak almış değildir. İnsanlığın baş belâsı olan, tabiatperestlik, materyalizm, ateizm ve her türlü tahripkâr zındıka tuzaklarına karşı mağlûp olmadan devam eden bu kudsî dâvâya her kesimin ciddî eğilmesi ve sahip çıkması gerekiyor. İnsanlığın her derdine, Kur’ânî yol ile çözüm üreten, bu dava; inancı, hakkı, adaleti, hürriyeti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğü ve kanun hâkimiyetini savunarak hem ülkenin, hem İslâm âleminin, hem de bütün insanlığın her derdine çare ve çözüm için haykırıyor.

Medya alanında da, Risale-i Nur’un naşir-i efkârı ve Hz. Bediüzzaman’ın “başyazarı olduğu” sağlam ve muhkem bir kale, şaşmaz, şaşırmaz konuşan önemli bir “patent ve marka” olarak neşriyat yapan Yeni Asya Gazetesi var. Şahs-ı manevinin duâsı, meşvereti ve desteğiyle devam eden bir Yeni Asya gerçeği. Farklı bir marka olan bu gazeteyi kamuoyuna sunan, her şeye rağmen onu kararlılıkla devam ettiren yetişmiş, tecrübeli ciddî bir kadro var.

Bütün bunların kıymetini, makamını takdir ederek sahip çıkan, destek veren, vebal ve sorumluluk idrakiyle takip edenlere, duâ ve yardımcı olanlara selâm olsun.

Bütün tahribatlara rağmen inşallah bu ses susmayacak, bu nefes müsbet fikre kuvvet vermeye devam edecektir inşallah.

Doğruyla yalanın, hakla zulmün mücadelesi dünya durdukça devam edecek. Kur’ân hadimlerine düşen kendi manevî hizmetlerine kesintisiz ve ihlâsla devam etmek olmalıdır.

Her türlü olumsuzluklar karşısında yılmadan, yıkılmadan, savrulmadan, doğru çizgide manevî hizmetlere hep birlikte devam etmek ümit ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*