Niyetin çeşitleri ve etkileri

Niyeti, olumlu-olumsuz veya iyi-kötü diye ikiye ayırabiliriz. Olumlu niyet güzel; olumsuz niyetler de bencilce beklentiler içine girilmesine sebep olur. Ecdadımız bunu, “Niyet hayır, akıbet hayır” veya “Niyet hayır, akıbet selâmet” tarzında vecizeleştirmişlerdir.

Halis niyet pozitif enerji, kötü niyet ise negatif enerji saçar. Niyetin müsbet olması, bir işe veya beklentiye girenin aklının ve vicdanın yettiği kadar diğergâm olmasını sağlar.

 

Giriştiğimiz işlerimizde niyetlerimizin kesinliği, büyüklüğü, ısrar sayısı, samimiyeti, içtenliği ölçüsünde sonuçlar alırız. Ruhî ve zihnî bir dalgaboyu olan niyetin titreşimleri hem etki, hem de tepki verir. Dolayısıyla iç ve dış dünyamıza tesir ederler.
Cansız maddelerin, gayet ince ve akıcı madde ötesi ışınlardan oluşan bir enerjilerinin bulunduğu ve bunu etraflarına yaydıkları, fizikî bir kural olarak bilinmektedir. Duyu, duygu, his ve lâtifelerimizin de farklı voltajlarda enerji üretip yaydığını birçoğumuz biliriz.
Düşünceye dayalı tesirlerin ve niyetlerimizin de bir titreşimi ve yaydıkları enerjileri olmalıdır. Beynimiz de, vücudumuzun santralı ve yöneticisi konumundaki kalbimizle birlikte bu tesirleri alma, nakletme ve yayma gücüne sahiptir.
Bediüzzaman’ın tesbitiyle, evliyalığın, samimiyetin ve sâir duyguların kerâmeti (olağanüstü, harika hâli) olduğu gibi, halis bir niyetin dahi kerâmeti vardır. Yani, olağanüstü sonuçları vardır. Güzel sözün, olumlu bakışın, sevginin; canlıları olumlu etkilediği, negatif telkin ve çirkin sözlerin ise olumsuz etki yaptığı ilmî bir tesbittir.
İnsanlara, hayvanlara veya diğer varlıklara pozitif ve negatif olmak üzere iki türlü niyetle yaklaşırız. Işık dalgaları, saniyede 300 bin kilometre sür’atle gider. Niyetlerimizle de enerji yayarız. Olumlu veya olumsuz, niyet dalgaları gider, muhataplarımızı etkiler. İnsanlar, hayvanlar ve çiçekler, bu yaklaşım tarzımızı algılarlar.
Olumlu niyet muhatabımıza pozitif enerji, olumsuz niyet ise negatif enerji aktarır. Daima olumlu niyet besler, niyetimizi bozmazsak şimşekleri üzerimize çekmez; duygu ve düşünceye yönelik, hissî saldırganlıkları da bir dereceye kadar önlemiş oluruz.
Niyet için “kimya ve maya” tabirleri kullanılır. Derinlemesine araştırmaya ihtiyaç kalmadan dikkat ettiğimizde niyetlerimizle varlıkları etkileyip, olayları reaksiyona uğratıp değiştirdiğimizi fark ederiz. Ki, niyet ile enerji arasındaki ilişki ve etkileşim çeşitli deneylerle ortaya konmuştur.
Bir sonraki yazımızda, bu deneylerden de örnekler vererek, niyetin kimyasını anlamaya çalışalım.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*