Nur hadimleri

Nur hadimleri bu hizmet-i Kur’ânîyede bulunan kardeşlerini tenkit etmezler. Fenafil ihvan olurlar… Hata ve kusurlarına karşı gözlerini, kulaklarını kapatırlar. Onların meziyetleriyle, faziletleriyle iftihar ederler, naşirleri olurlar…

Birlikte hizmet ettikleri kardeşlerinin gıpta damarlarını tahrik etmezler pederane, mürşidane muamelelerden sakınıp, samimine, kardeşane, merhametkârane yaklaşımlarda bulunurlar Nur hadimleri…

Vazgeçilmez vazifelerimizden olan uymakla mükellef olduğumuz ihlâs düsturlarına  harfiyen uyarlar. Düsturları kıracak her türlü söz beyan, hal ve davranışlardan yılan ve akrepten kaçındığımız gibi kaçarlar hadimler…

Muhtemel sıkıntı ve problemlerini dedikodulara, gıybetlere tevessül etmeden, yalnız ve yalnız usûlüne uygun meşveret-i şer’iye ile çözerler. Beğenmeseler dahi, alınan kararları kabullenirler, sahip çıkıp, kararların uygulanmasında gerekli dikkat ve itinayı gösterirler.

Üstadın; ifadeleri çerçevesinde samimî birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında gerekli dikkat ve tedbirleri alırlar. Birlik beraberliği bozacak söz ve beyanlardan kaçınırlar Nur hadimleri.

Hadimler; “siz hizmeti düşünmeyiniz… Siz uhuvvetinizi, tesanüdünüzü muhafaza ediniz; Cenab-ı Hak isterse muhalif birilerine de bu hizmeti yaptırır..” calib-i dikkat tesbitleri çerçevesinde hizmetleri düşünmekten ziyade mabeynlerindeki uhuvvetin, ihlâsın zedelenmemesine itina göstererek hizmetlerine devam ederler.

Yine; “bin haysiyetim olsa, kardeşlerimin arasındaki uhuvvet ve ittihada feda ederim…” Bununla yetinmeyip hadimler mabeyninde kırıcılığa sebep olan bir hadiseden dolayı bu işin tamiri için de “o  kötü sözleri üzerime alıyorum…” diyen haysiyet ve şeref timsali bir Üstadı nümune-i imtisal ve rehber edinen Nur hadimleri de mabeynlerindeki kardeşlik, birlik ve beraberliğin devamı için her türlü haklarından feragat etmek suretiyle hizmetlerine devam ederler.

Yine Üstadın “Sabri’nin bin kusuru olsa dahi geçmişte onun yaptığı hizmetlerden dolayı onu affederim..” şeklindeki talebelerine karşı olan afüykârane ve müsamahakârane muamelelerini dikkate alarak, hata ve kusurları görmezden gelerek, hizmetlerine devam ederler hadimler.

Üstadın Nur Külliyatı’nın muhtelif eserlerinde talebelerine ısrarla yapmış olduğu ikaz ve tavsiyelerinin bir kısmını nazarlara verdiğimiz bu örnekler, üstlendiğimiz kudsî hizmetlerimizin verimliliği ve devamı için Nur hadimleri için bir yönü ile dikkate alınması gereken, uyulması lâzım gelen, önemli mükellefiyetlerdir. Başka türlüsü her halde manevî mesuliyeti gerektirir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*