Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz

Risâle-i Nur hareketi ile Kemalizm, birbirine taban tabana zıt iki cereyandır.

Nur hareketi yüzde yüz yerli olmasına karşılık, Batı menşeli “inkılâplar”a bakıldığında, Kemalizm için aynı gerçekliğin söylenemeyeceği apaçık ortada.

Bu iki farklı cereyana objektif nazarla bakan, gören, mahiyetlerini anlayan hiçbir akıl ve insaf sahibi, tutup bunları bağdaştırma cihetine de gitmez, gidemez. Dolayısıyla, aşağıdaki hususları tereddütsüz şekilde ifade etmek mümkün:

* M. Kemal ile B. Said Nursî, yekdiğeriyle asla uyuşmayan bir fikir ve itikad sahibi idiler. Dünya görüşleri tamamen farklı idi.

* Onların fikriyatını takip edenlerin düşünce ve kanaatleri de aynı şekilde, kalın ve kırmızı çizgilerle birbirinden ayrı sûrette devam edegeldi.

* Bu fikrî ve itikadî ayrılığı, gerek Kemalistler, gerekse Nur Talebeleri her defasında ve hiç tereddütsüz şekilde hep deklare edegelmişlerdir.

* Söz konusu iki şahsiyet ve iki görüş hakkında başka türlü yazıp konuşanların fikirlerine hiçbir şekilde itibar edilmez ve edilmemeli.

Nitekim, son zamanlarda bazı dindar siyasilerin “Atatürkçülük” lehindeki beyanlarına karşı, yıllardır onları destekleyen Nurcular tarafından da şiddetli itirazların yükseldiğini görmekteyiz.

Demek ki, onların siyaseten farklı tercihlerde bulunması, Kemalizm ile yakınlaşma ve bu cereyana müsamaha ile bakmalarını gerektirmez ve gerektirmemeli.

* * *

Öte yandan, Nurcular ile Kemalistlerin bâriz farkını bundan tâ 57 yıl evvel görüp yazıya dökenlerden biri de, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’tir. CHP’nin 3. Genel Başkanı da olan Bülent Ecevit, hem mebusluk, hem de gazetecilik yaptığı dönemde, 12.01.1960 tarihli ULUS (M. Kemal’in sahibi olduğu eski ismiyle Hakimiyet-i Milliye) gazetesindeki “Nurcular ve iktidar” başlı yazısında, baştan sona yapmış olduğu karalamanın dışında, ölçü ve baz olarak alınabilecek tek gerçek şudur: Devrimci Atatürkçüler ile Demokrat Nurcular arasında dağlar ve uçurumlar kadar büyük bir fark var.

(NOT: Söz konusu yazıyı, bundan 11 yıl evvel köşemize taşımış ve gerekli bazı cevapları vermiştik. Meraklılar için, o yazının linki: http://www.yeniasya.com.tr/2006/11/16/yazarlar/lsalihoglu.htm)

* * *

Ecevit gibi “Said Nursî ve M. Kemal” konusunu lâfı dolandırarak ve meseleyi büsbütün çarpıtarak anlatanlar hiç eksik olmadı hayatımızda. Benzerlerine günümüzde de rastlamaktayız ne yazık ki…

Oysa, fikir ve itikat zıtlığı, kişiyi yalan-yanlış şeyleri sıralamaya sevk etmemeli. Herkes kendi görüş ve kanaatini hasbî ve harbî şekilde anlatmalı, anlatabilmeli. Mertlik bunu gerektirir.

İşte, o mertçe anlatımlardan biri Aziz Nesin’e ait. Onun, dindar Müslümanlar ile Atatürkçülük arasındaki “zıtlığa parmak basan” gayet açık ve net tesbitleri var.

Yazımız, o tesbitlerden bir misâl ile noktalayalım. Nesin’in ifadeleri şöyle: “Atatürk, Müslümanlar açısından sevinilecek bir şey yapmadı. Dolayısıyla, Türkiye’de yaşayan ve Atatürk’ü sevdiğini söyleyen dindar Müslümanlar yalancıdır, omurgasızdır…”

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*