Nurculuğun samimiyet kodları

Çağları kucaklayan sahabe mesleği Nurculuk! Peygamber varisi, evlad-ı Resul olan, Bediüzzaman’la başlayan hakikat mesleği; “Nur hareketi!” kalp, akıl, ruh ve gönüllerde devam eden manevi bir tasarruf!

İmanın, inancın, tarihin, İslâmiyetin, ümmetin, vatanın ve tüm insanlığın fazilet çizgisi, medarı iftiharı bir kudsi dava!

İnsanlığa; emanet bırakılan, farklı bir tarz, bir şaheser: “Risale-i Nur Külliyatı!” Bediüzzaman’ın hayat çizgisinin adı olan, Nur Talebeliği.

NURCULUĞUN “SIR KODLARI”

· İhlas ve sadakat.

· Doğruluk, samimiyet ve dürüstlük.

· Acz ve fakr.

· Adalet, hürriyet ve insan haklarına uyup sahip çıkmak.

· Arka bahçesi ve B planı olmayan bir dava!

· Ayrımcılığa asla cevaz vermeyen bir uhuvvet ve kardeşlik.

· Bürhan, delil ve ispat.

· Bütün insan gruplarına hitap edip kucaklayıp çareler sunmak.

· Cesaret ve metanet.

· Dakiklik, dikkat ve ciddiyet.

· Dik duruş ve fazilet.

· Dini ve mukaddesatı hiçbir dünyevî işe alet etmemek.

· Düstur, prensip kurallara uygun bir hayat yolu.

· Doğru düşünce ve müspet hareket.

· Fıtratın kanunlarını tespit ve riayet.

· Haram ve tahribata asla cevaz vermemek.

· Hastalıkları musibetleri, kaderin kamçısı görmek.

· Her derd ve probleme meşruiyet içerisinde çare ve çözüm üretmek.

· İktisat ve kanaat ve şükür.

· İlâhi emirlerdeki sağlam duruş ve tatbikat.

· İnsanî irtibat ve âlâka.

· İslâmın özünde olan davet ve tebliğe dayalı bir hizmet tarzı.

· Kadere rıza ve tevekkül.

· Meşveret ve şura.

· Müspet hareket ve helal çizgi.

· İman ve hakikate bağlılık ve teslimiyet.

· Şeâir-i -İslâmiye, Sünnet-i Seniyeyi tatbikattaki ciddiyet.

· Şefkat ve merhamet.

· Tefekkür ve okumayı hayatın bir parçası yapmak.

· Tevazu ve mahviyet.

· Yalana asla cevaz vermemek ve tevessül etmemek.

İşte bu anlayış Türkiye vatan sathında ve İslam coğrafyasında manevi kuvvetin hâlâ gündeminde tutarak yaşatmaya devam etmektedir. Bütün bunlar ve daha ötesi ve detaylarını yaşayıp yaşatmak ümit ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*