Tahribatlara tamirle karşılık vermek

Helâket, felâket asrının insanlığı saran manevî tahribat, yıkım, ümitsizlik ve anarşizm! Buna karşı tamir ve muhabbet ihtiyacı!

Çünkü konu insanlık, hayat, gençlik ve evlatlarımız! Dil, din, mezhep, ırk, siyasi görüş farkı demeden eşrefi mahlukat olan insanı tahribattan kurtarmak!

Hayat gemisinde bir birliktelik mevcut! Tüm insanlığa, karanlık güçlerin tahribat kıskacı var! Toplumda “SOS” veren tehlikelere bigane kalınamaz! Manevi değerlerdeki aşırı aşınmanın tahribatı doğurduğu gerçeği, resmî, gayri resmî verilerle sabit!

Yüzde sekseninin ehli tahkik olmadığı bir toplum yapısına işaret eden Bediüzzaman Said Nursi’nin tespitini dikkate almak. Geminin güvertesinde olanların omuzundaki manevi yükün farkında olmayı gerektiriyor. Tahribatı durduracak reçete ve çözüm lâzım. Bir hareket, enerji, mesai, gayret istemeyen “Tahribat kolaydır!” Hiçbir şey yapmamakla çok şey yapmak! Tamire olan ihtiyacın ciddiyeti burada saklı! Müspet hareket, gayret, ciddiyet ve dikkat!

Tahribatın girdabındakilere yardım elini uzatarak, uhuvvet, kardeşlik ve muhabbet güllerini yeşertmek! Kur’an hadimi, Risale-i Nur davası yolcularının hedefi ve çilesidir. Sorumluluk, şuur ve hizmet anlayışıdır. Sahabe mesleğinin çizgisi, imzası ve sadakatidir. Devam ettirilmelidir.

“Kâinatta adem (yokluk) âlemleri hesabına çalışan şerirlerden, insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz” emri Peygamberîsine sahip çıkmak tahkik ehlinin sorumluluğundadır.

İnancı sarsmadan, ümitsizliğe düşmeden, manevi değerlere sahip çıkıp mesai harcamak bu davanın yolu ve sevdasıdır.

Kendi evlâtlarımız, akraba ve yakınlarımız, komşu, mesai arkadaşı ve dostlarımız tamir için münasebet ve irtibat beklediğinin farkında olmak! İstikametle, günah, ihmal, boşluklara meydan vermeden, ölçülü ve dengeli hareket, sabır ve nezaket yol haritasıyla bir çıkış ve kurtuluş!

Tahribata karşı, en mühim silâh, Cenâb-ı Hakka iltica, Sünnet-i Seniyyeye yapışmak! Nefsi emmarenin, insi ve cinni şeytanların oyunlarını ihlâs ve sadakatle bertaraf etmek! Para, makam, tehdit, şan, şeref, riyakârlık tuzaklarına karşı; tahkiki iman, dikkat, akıl, tevekkül ve teslimiyet!

Asrın manevi tahribatının en tesirli ilacı olan; “müsbet hareket esaslarıyla” insanlığı kucaklayıp, nurlu verasetin şeref belgesinin iftiharla hayata tatbik etmek!

Aklı yerinde kullanarak, mantıklı davranarak tahribat maşası zındıka oyunları bozulabilir. Ehli iman için ilâhî çelik kale ancak Kur’ân’ın rehberliğidir. Vesvese, evham, korku, tereddüt, bahaneler ve zulmetlerinin ilâcı Resulün (a.s.m.) sünnetidir.

Haneleri, kalpleri, yakıp ruhları tahrip eden dehşetli yangınlarla karşı karşıyayız. Bu dehşetli yangının söndürülmesi bunca tecrübeyle Risale-i Nur Külliyatında bahsedilen, “Cadde-i Kübrâyı Kur’aniye” inancı, tevekkül ve teslimiyetle mümkündür!

Tarzı ise, “Hizmete ciddi çalışmak!” Afaka fazla önem vermemek. Kendi hatasıyla meşgul olmak.

Sevgiyi ve muhabbeti, yaşamak, yaşatmak. İnsanlık fıtratımıza uygun yaşamak şuuruyla, sevmek ve iyilikten vazgeçmemek.

Çünkü; Seven, sevdiren, özleten, hatırlatan, özleyince dua ettiren, Hep “O!” Rabbü-l Âlemin. Sevgi ne güzel, ama sevmeyi Yaratan en Güzel! O’na hakiki kul, elçisine hakiki ümmet olmak dilek, temenni ve duasıyla.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*