Düşmanlığa düşman olmak

Eşrefi mahlukat olan insanın fıtratında ilahi bir hikmet olarak konulmuş olan adavet yani düşmanlık da var. İnsanın bu yaratılış hikmetindeki sırlı, ibretli, ilahî programın; nefis, şeytan, arkadaş ve çevre baskısıyla yanlış mecraya kayması zarar ve yıkımların sebebidir.

“Ahir zamanı yaşıyoruz!” Düşmanlık; haset, kin, husumet, makam ve mevki kavgalarıyla insanlığın yüz karası bir hal!

DÜŞMANLIĞIN BAZI ANA SEBEPLERİ:

· Ailede, kavga, boşanma, itaatsizlik,

· Akıl ve mantık dışılık.

· Bir insanın, birçok sevabını birtek günahla unutturma.

· Bir tür mizac sapması, gaflet ve tiryakilik.

· Fertte, hınç, kin, haset.

· Günah içinde, kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir vicdan azabı.

· İnanç zayıflığı, maneviyatı tam olarak kavrayıp yaşayamama.

· İnsanın ruhunda ızdırabın kaynağı, acı, elem ve azâp.

·Zındık ve tahribatçıların propagandaları.

· Kötü nefsin hatırına hizmet.

· Manevi değerlerdeki eksen kayması.

· Materyalizm, dinsiz felsefe.

· Mü’min kardeşine haksızlık.

· Rahmet-i İlâhiyeye bir zulüm ve tecavüz.

· Tevekkülsüz hayat.

· Toplumda, kin, öfke, terör, anarşinin kaynağı.

· Uhuvveti unutturması… vb

DÜŞMANLIĞI KISITLAMA ÇARELERİ:

Bu illet ve marazın çaresi İlâhî emir ve yasaklarda saklıdır ve vardır.

· Elde edilen ilim ve tecrübeyle, ihlâs, samimiyet, sabır, metanet, hakperestlik, adil düşünce ve tefekkürü sağlamak.

· Gıybet gibi şeylerle fenalıklara pirim vermemek.

· Hakikat noktasında, düşmanlığın sebebi olan fenalıkların, şer ve tahrip olduğundan başkasına tesir ve örnek olamayacağını idrak etmek.

· Kalpte yer tutan düşmanlığın, huzur, sağlık ve kurtuluş vesilesi olan değerleri kaybettiğini bilmek.

· Kusurların kendinde olduğuna da dikkat edip anlamak.

· Mânevi hayatın, Allah’a kulluğun ve ihlaslı ubudiyetin sıhhati, adâvet ve inatla sarsıldığının idraki içinde olmak. Akıl, kalp, ruhun fıtrat ve arzularıyla hareket etmek.

· Tevbe bir istiğfarla kusurunu bilmek, haksız olduğunu anlamak, adavetin şerrinden kurtulma vesilesidir.

· Yaratanın ilâhî programına uygun hareket etmek.

KAYNAKLAR:

(Hutbeyi Şamiye. 4 Kelime, 13. Lem’a, 13. İşaret. 3. Nokta, 28. Lem’a. 23. Nükte,  Bediüzzaman Said Nursî)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*