Osnabrük’e yeni medrese

Almanya Osnabrük’te daha önceki yıllarda açılmış olan küçük bir Nur Medresesi vardı.

Yıllardır hizmetlerde aktif olarak koşturan Yılmaz ailesi, eski medreseye nisbeten daha ferah, geniş ve  kullanışlı bir mekanı mülk olarak alıp hizmete açmışlar. 14 Ocak 2023 tarihinde hanımlar arasında da açılış programına davet edildik. Köln, Ahlen, Düsseldorf ve daha bir çok hizmet mahallindeki hanımların  katılımıyla birlikte güzel ve istıfadeli bir program gerçekleşti.

Üstadımızın vasiyetinin bir mahalde daha hayata geçirilmesine hizmet eden kardeşlerimize binler tebrikler.

“Elbette bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir mes’elesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için; hem ilim, [(Haşiye): Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.] hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşâallah Nur medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” (Emirdağ Lahikası- 2)

Dünyanın dört bir yanında bu hizmetlerle Nurlar yayılmaya devam ediyor elhamdülillah.Tanışma faslı ile başlayan program akışı kardeşler arasında uhuvvet ve muhabbeti  kuvvetleştirecek vesileleri “Uhuvvet Risalesi”inden ders olarak dinledik. Akabinde kardeşlerimizin hazırladığı ikramlarla birlikte bedenen lezzet alırken, çay faslında tef eşliğinde ilahi dinletileri ruhlarımızı mest etti.

Şu sıkıntılı dünya sürecinde böyle dostlarla, kudsi bir vazife için buluşmak, görüşmek ne kadar kıymettar olduğunu hakkalyekin yaşadık.

“Aziz, sıddık kardeşlerim! Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimî dostlar ile görüşmektir. Evet bazan bir tek dostunu bir-iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarfeder. Şimdi bu acib, dostsuz zamanda samimî kırk-elli dostunu birden bir-iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek; elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz.” (Şualar)

Daha nice hizmetlere birlikte koşturmak duasıyla.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*