Okumak, okumak, yine okumak

Kaybolan veya kaybolmaya yüz tutan en önemli değerlerimizden olan “okumak” fiili, alışkanlığı, gereği, lüzumu, önemi, faydaları üzerinde çok dikkatle durmamız gerektiğine inanıyorum.

Dünyanın bu günkü halinde, kaybettiğimiz ve kaybetmeye devam ettiğimiz en büyük haslet ve özelliklerimizin en başında olan “okumak”, bizden ve insanlıktan uzaklaştıkça manevî felâketleri beklemek gerekiyor.

Böyle bir zamanda, kitapları, kütüphanesi, arşivi, belgeleri, yazılı metinleri olan ve bunların kıymetini bilip yerli yerinde kullanabilen kimselere, eskiye nazaran çok daha büyük bir ihtiyaç var. İnsanlığın kalitesini yükseltecek olan ilim ve irfan çağındayız. “Ezberciliğin” sığlığından, “muhakemesizliğin” kısırlığından ancak “okuyarak” kurtulabiliriz.

Okumak, insan için fıtratın bir kanunudur. Hem medenî hem de insanî olan inkâr edilemez bir gerçektir ve ihtiyaçtır. Yaşamak için nasıl yemek ve içmek gerekiyorsa; “insanca yaşamak ve kul olmak” için de okumak gerekir.

Okumanın önemini bir profesör şu sözlerle ifade etmiş: ”Bugünden itibaren üç yıl boyunca hiç kitap okumasam, üç yıl sonra bir ortaokul mezunu seviyesine inerim!”

Hürriyet aşığı Namık Kemal’e ait şu söz de çok anlamlıdır: “Âdem’in (insanın) hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.”

“Bilgisiz kimse davula benzer, sesi çoktur, ama içi boştur!” sözü okumanın önemini vurgulayan başka bir büyük hakikati ve hayat tecrübesini bize aktarır ve öğretir.

Gençlikte büyük başarıların temelinin atılacağını ifade eden: “Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.” sözüne bizimle beraber bilhassa bu günün genç ve dinamik nesli önem vermelidir.

“İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun. Mal harcamakla azalırken, ilim harcadıkça çoğalır” sözündeki derin manayı ve anlamı iyi kavramak lâzım.

Zira;
Akıl, kalp ve hisleri yerinde kullanmak ve faydalanmak, ancak okumakla mümkün olur.
Çalışmak, okumakla eş değerdir.
Dâvâ sahibi olmak, okumakla mümkün olur.
Dost-düşman, okunarak fark edilir.
Düşünme, fikir üretme ve tefekkür, okumakla gelişir ve olgunlaşır.
Engeller, ancak okuyarak aşılır.
Gerçek manada hayata tutunmak ve başarıya ulaşmak, okumakla mümkün olur.
Gerçek mutluluğa giden yol, okumaktan geçer.
Haklı paylaşımlar, okumakla mümkün olur.
Hayatın gerçek imtihanlarından, ancak iyi okuyarak geçilir.
Hayır, okumakla kazanılır.
Hedefe, okumakla gidilir.
İman, okumakla kuvvetlenip, takviye olur.
Karanlıklardan, nurlu âlemlere, okumakla geçilir.
Kavmin efendisi olmak, ancak okumakla olur.
Kendimize karşı özgüvenimiz, okumakla gelir.
Menfaatler, okumakla elde edilir.
Nefisler, okumakla mağlûp edilir.
Ön yargılardan, peşin hükümlerden, gerçek manada okumakla kurtulunur.
Şerden uzaklaşmak, okumakla mümkün olur.
Tembellik, okumakla giderilir.
Ümitler, okumakla yeşillenir.
Yollar, okumakla kat edilir ve açılır.

Okumayı sevmeliyiz ve şuna inanmalıyız ki; okumanın en büyük faydası bilgi değildir; okurken ne düşündüğümüzdür. Bundan dolayıdır ki; okumak için neyi seçtiğimiz çok önemlidir.

Amacımız, beyinlerimizi bilgiyle doldurmak olmamalıdır. Beynimizi düşünmek ve tartmak için harekete geçirmek olmalıdır. Okuduğumuz kitapları raflarına koyduğumuzda o ana kadar okuduklarımızı, bunların ne anlama geldiğini, hayatımızı nasıl ve neden etkileyebileceğini düşünüp tatbikatına geçmemiz okumanın meyvesi ve hayatın gayesidir. Bu duygu, düşünce ve tatbikat gün geçtikçe artarak devam etmelidir.

Berrak ve saydam olmak İlâhî nizamın da istediği büyük bir haslet ve ayrı bir fazilettir. Bu fazilet çok okuyarak, düşünerek ve düşünceleri tatbikata götürecek tecrübeleri deneyerek elde edilir. Seçimlerimiz ve hayatımızın yönü hakkında çok dikkatle düşünmeliyiz. Bu konuda sahip olduğumuz en değerli kaynaklardan birisi de zamanımızdır. Hayat, bir yönüyle bu zaman dilimi içerisinde yaptığımız şeylerin toplamıyla da yakinen alâkadardır. Bunun büyük bölümünü düşünerek geçirmek, tefekkür dünyamızı nurlandırarak kendimize ve etrafımıza nurlar saçacak konuma getirmek az bir kazanç olmasa gerek.

Kur’ânî hakikatleri tanıyan bahtiyar insanlar camiası olanlar, onu arayanlar, yakınında olanlar, potansiyeli olanlar ve nasipdâr olanlar ve daha niceleri!

Bu uzun gün, kısa gece, bereketli zaman dilimi olan mübarek günlerde Hakkın rızasına gidecek, ebedî hakikatlerin anlaşılmasını sağlayacak, gerçek ilim, irfan ve bilgi dağarcığımızı zenginleştirmek için, bol bol okuyup, okuduklarımızı tatbikata geçirme, gayretlerimizi arttırma niyet ve temennisiyle…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*