Bilgi toplumu ve Risale-i Nur

Bilgi toplumu nedir, Risale-i Nur, Müslümanları “bilgi toplumu” haline getirmek için nasıl bir metot uyguluyor?

Bilgi toplumu şöyle tarif ediliyor: Temel üretim faktörü bilgidir. Bilginin işlenmesinde, depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojileri baz alınır.

Bilgi toplumunun temel unsurları okumak, araştırmak, incelemek, haberdar olmak, bilgi üretmek, bilgi almak, bilgi vermek, bilgi satmak…

Bilgi toplumunun temel vasıta ve malzemeleri: Kitap, kütüphane, gazete, dergi, sinema, tv, internettir…

İnsanlığın geçirdiği sosyolojik merhaleler çeşitli şekillerde tasnif edilir:

Toplayıcılık, avcılık, çobanlık, çiftçilik (tarım toplumu), sanayi toplumu, bilgi toplumu.

Aslında çiftçilik Hz. Adem (as) ile başlamış. Zira O (as), aynı zamanda çiftçilerin piridir… Her peygamber, insanlığa manevî ve sosyal açıdan rehber olduğu gibi, hayat şartları ve teknik açıdan da rehberlik ve öncülük yapmıştır.

Bediüzzaman, insanlığı beş sosyolojik devreye ayırır: Beşerin başı ihtiyar; edvâr-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esâret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor.”1  

Geçen asır, sanayi toplumu idi, bugün bilgi toplumuna geçildi. Ancak, başta Türkiye olmak üzere İslâm âlemi “cehalet ve istibdat” devrini atlatma sancıları yaşıyor.
Risale-i Nur, bu Müslümanları, aynı zamanda “bilgi toplumu”na da ulaştırmak istiyor:

Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı mânevînin parmaklarıdır.2

Bilgi toplumu olmak istiyorsak, Risale-i Nur’u hem ferdi, hem de cemaat halinde ihlâsla ve sadakatle okumaya devam…

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 650.  
2- Nursî, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 171.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*