Tanzifat Memurları: Sinekler!

Sinekler deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli vasıflarından biri de “tanzifat memuru’’ olmalarıdır. Bu durum Sinek risalesinde şu şekilde ifade edilmektedir:

“Aynen onlardan daha mühim, sinekleri dahi, insanın gözüne görünmeyen, hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle, sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nâkıleleri, bilâkis, muzır mikropları mass, yani, emmek ve yemekle o mikropları imhâ, o madde-i semmiyeyi istihâleye uğratırlar, çok sârî hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiye neferleri, hem tanzifat memurları, hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Çünkü kıymettar, menfaattar şeyler teksir edilir.’’ ( Lem’alar, s.422)

Yani, sinekler temizlik memurlarıdır. Bugün en gelişmiş kentlerin dahi en önemli sorunlarından biri katı, sıvı ve gaz atıkların temizlenmesidir. Bu temizliğin yapılabilmesi için ciddi manada yatırım gerekir. Araç, ekipman ve insan en başta akla gelen faktörler olarak karşımıza çıkar. Biraz bu işlerin gecikmesi durumunda çevreye yayılan kokuları ve görüntü kirliliğine hepimiz şahit olmuşuzdur.

Atıkların uzaklaştırılıp bir yerde toplanması da ayrı bir problem oluşturur. Zira metan gazı patlamaları neticesinde birçok insan hayatını kaybettiği gibi; ayrıca geri dönüşüme gidecek birçok malzeme de ziyan olur. Özellikle gelişmiş ülkeler bu meselenin çözümü için çöpleri kağıt, metal, cam, plastik gibi sınıflara ayırarak toplamakta daha sonra geri dönüşüm tesislerinde tekrar değerlendirmeye çalışmakta ya da elektrik enerjisi elde eder.

Görüldüğü üzere özetlemeye çalıştığımız bu işlerin gerçekleşebilmesi için çok sayıda insanın koordineli çalışması gerekmekte ve netice itibariyle anında müdahale edip her zaman istenen sonuçlar maalesef elde edilemez.

En şuurlu canlı olarak yaratılan insanoğlu, temizlik memurluğu hususunda sineklerle karşılaştırılmayacak seviyede geriden takip ettiği görülür. Daha önce birbirlerinden haberleri olmadığı halde nasıl oluyor da en küçük bir atık olduğunda binlerce sinek toplanır? Bu haberi sineklere kim verir? O çöplerde biriken mikroplar ve zehirli maddeler insanları hasta ederken, sineklere gıda yapması sağlayan sistemi kim kurmuştur?

Soruları uzatmak mümkündür. Her bir sorunun cevabı Rabbimizin kusursuz tasarımını gösterir. Dikkat edilirse insanlar temizlik işlemini tamamlayabilmesi için atıkları alıp başka bir yere, örneğin bir toplama yerine ya ada geri dönüşüm tesisine götürerek ikinci bir iş daha yapılır. Oysaki sinekler anında atığın bulunduğu yerde mikropları ve zehirli maddeleri yemek suretiyle imha ederek anında müdahale ederek temizlik işini yapar.

Bütün bu temizlik işlerinin neticesinde de birçok bulaşıcı hastalığın önüne geçilmesi sağlanır. Böylece sinekler bir nevi “koruyucu hekimlik’’ yapmış olur. Tıpta da asıl olan “koruyucu hekimlik’’tir. Zira kişi hasta olmadan önce hastalığa sebep olacak etkenin ortadan kaldırılması maddi ve manevi imkanların çok daha ekonomik kullanılması manasına gelir.

Kişi hasta olduktan sonra tedavi ise zaman, para, işgücü vb. birçok kayba sebep olur. İşte sinekler temizlik vazifelerini ifa etmesi sağlığımızın da korunması demektir.

Sinekler temizlik memuru olmasının bir manası da özellikle abdesti öğreterek biz Müslümanlara muallim olmalarıdır: “Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.’’ ( Lem’alar, s. 422)

Hepimiz, sineklerin sürekli ayaklarını, kanatlarını, yüzünü, başını temizlediklerine sık sık şahit oluruz. Bu temizlik hareketleri, bizlere abdest dersi verir. Görüldüğü gibi her gün en az beş kere aldığımız abdest gibi ibadetleri sinekler gün içinde bizden onlarca kat yaparak biz Müslümanlara örnek olur.

Rabbimiz cümlemizi hem mikrop ve zehirli maddeleri yiyerek imha eden yönüyle ve hem de abdest ve namaz gibi ibadetlerde örnek olmalarıyla görevlerini ifa eden “temizlik memurları’’ndan hakkıyla ibret almayı nasip etsin…

Not: Konunun detayını, Euronur.tv ve Yeni Asya sitelerinde yayınlanan “Sinekler, görünmeyen mikropları temizlemekle muvazzaftırlar” adlı video dersimizi izleyebilirsiniz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*