Yeni Asya, meşveret ve şura

Zübeyir Gündüzalp, manevî mimarı ve kurucusu olduğu Yeni Asya’nın en önemli çıkış gerekçelerinden birini “Nur cemaatinin vahdet ve ittihadını sağlamak” olarak ifade etmişti.

Gazetenin misyonu, hızla değişen hadiseleri Risalelerdeki Kur’anî ölçüler ekseninde yapılacak istişarelerle teşhis ve tahlil ederek ona göre yayın yapmaktı.

Neşir tarihi boyunca da hep böyle oldu. “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” parolasıyla yola çıkan Yeni Asya bugünlere böyle geldi.

Zaman zaman farklı sebeplerle isimler, hattâ kadrolar değişse de “meşveret ve şahs-ı manevî” manası hep hâkim oldu.

Bu manaya bağlılığını her hal ve şartta koruyanların sadakatiyle vahdet ve ittihad muhafaza edildi ve Yeni Asya’ya vücut veren sır ve ruh herşeye rağmen ayakta kaldı.

Yayın tarihimiz, aynı zamanda bu misyona gönül verip ömrünü vakfetmiş kahramanlardan teşekkül eden ihlâslı bir şahs-ı manevînin “tavizsiz istikrar çizgisi”ndeki kararlı yürüyüşünün serencamını da ifade ediyor.

Her kademede Risale-i Nur eksenli meşveret ve şûrâ esaslarını şiar edinen bu şahs-ı manevî, Yeni Asya bayrağı altında hizmetini sürdüren bir “ana gövde” olarak bugünlere ulaştı—zorlu engel, tuzak, fitne ve baskıları boşa çıkararak…

Bunun sırrı, herşeye rağmen şahs-ı manevî manasını yaşatan meşveretlerle tesanüdün muhafazasında.

Her hal ve şartta bu birlikteliğe sadakatle bağlı kalmayı başaran hizmet erlerinin samimiyetle kenetlenmesi bu neticeyi verdi.

Üstadın “Sayıca az dahi olsalar manen bir ordu kıymet ve kuvvetindedirler” sözündeki mana ve sır böyle tezahür etti.

Neticede, dün olduğu gibi bugün de Risale-i Nur’da yer alan ve hayatın bütün alanlarındaki ihtiyaçlara cevap veren Kur’anî mesajları bu bütünlüğü içinde kavrayıp tatbik etme gayretini sürdüren Yeni Asya camiası neşriyatıyla, sosyal faaliyetleriyle, eğitim hizmetleriyle ve diğer etkinlikleriyle bütün hizmetlerini ortak aklın işlediği meşveretlerle kararlaştırıyor ve yürütüyor.

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen arıza, boşluk, problem ve sıkıntılar da yine istişare zeminlerinde ele alınıp çözülüyor.

Şahsî/hissî uyumsuzluklar ve özellikle siyasî görüş ihtilâflarından kaynaklanan anlaşmazlıkların dış rüzgâr, telkin ve fitnelerin de tesiriyle bütünlüğü zedeleyip iç ahengi bozacak boyutlara ulaşmasının önüne de yine bu istişarelerle geçiliyor.

Ve inşaallah hep böyle devam edecek.

Meslek/meşrebe bağlılık ve şahs-ı manevîye sadakatten ayrılmayıp bu sınavları alnının akıyla verebilenlere ne mutlu!

***

Şanlıurfa Kitap Fuarı

Geçtiğimiz Cumartesi başlayıp önümüzdeki Pazar günü akşamına kadar devam edecek olan Şanlıurfa Kitap Fuarındaki Yeni Asya standına kitapseverleri bekliyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*