Zulüm devam etmez

“Küfür devam eder; zulüm devam etmez” hakikatinden, kıyamete kadar küfrün devam edecek olmasını anlıyoruz. “Zulüm devam etmez” fakat zahiren zulüm devam ediyor gibi görünüyor. Hemen her ülkede müstebitlerin, zalimlerin keyfî dayatmalarının altında ezilen mazlumların feryatlarını duyuyoruz.

Bediüzzaman’ın dediği gibi: “Şeriat âleme gelmiş, tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin.” Yine Üstad: “İstibdad ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım!” diyerek zulümlerin ne derece tehlikeli bir şey olduğuna dikkatleri çeker. Dünyada haksızlıkların, zulümlerin yaşandığı ülkelerin başlarında bazı İslâm ülkelerinin olması içler acısı bir durumdur.

Biliyoruz ki ilânihaye zulüm devam etmez. Ancak toplumun yaptığı bazı yanlışlardan dolayı zulüm dönemlerinin ömrü uzayabilir.

Ekserî insanların Gayretullaha dokunacak hataları ve kusurları, zalimlerin işledikleri zulümlerin devamına sebep olduğu gibi; ekserî insanların haksızlıkların def’ine vesile olacak doğru tavırlarda bulunmaları da zulümlerin sona ermesine sebep olur.

Toplumda ekserî insanların haklarına sahip olma yolunda gayret göstermeleri zalimlere engel olacağı gibi; haklarını bilmeyen insanların çokça bulunduğu toplumlarda zulümlerin devamına fetva vermiş olurlar.

Üstad Bediüzzaman’ın “safderun” olarak vasıflandırdığı; tahkik ehli olmayan, insanların haksızlıklara seyirci kalmaları zulümlerin devam etmesine önemli bir sebeptir.

Toplumlarda “gelene ağam, gidene paşam” demeyi meslek edinenlerin varlığı da müstebitlerin işlerini kolaylaştıran ve zulümlerin müddetlerini uzatan önemli sebeplerdendir.

“Zulme rıza zulümdür” kaidesini kulak ardı ederek zalimlerin yaptıkları haksızlıklara seyirci kalmak da zulmü devam ettirenlere kuvvet anlamına gelir.

Nazarlara vermeye çalıştığımız sebeplerden dolayı zulümlerin süresi uzasa da zulümler ilânihaye, sonsuza kadar devam etmez.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*