Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman’ın Tahıyyat açılımı

11.06.2010 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Yeni tanzim Lem’alar’ın 797. sayfasındaki 5. Haşiye’de geçen, ‘Nasıl ki bir zat, harika bir makine yapsa, o makinenin başında bir fonoğraf, bir fotoğraf gibi ayrı ayrı, kendi kendine işler, konuşur, yazar, muhabere eder cihazat […]