İlim öğrenmek ve Risale-i Nurlar

Bu helâket ve felâket asrının insanlarına Efendimiz (asm) bin dört yüz sene öteden sesleniyor ki: İlim öğreniniz, ilim öğretiniz, ilim neşrediniz.

İlimlerin şahı, padişahı ve bütün ilimlerin babası ise iman ilmidir… Dinsiz bir ilmin düşünülemeyeceğini en akıllı ilim adamları da zikrediyorlar, söylüyorlar…

Allah’ı bilmeden, Allah’ı tanımadan, Allah’ı hakkıyla anlatamadan yapılan ilim, her şey; kördür, topaldır, sağırdır ve noksandır.

Demek ki ilim demek Allah’ı anlatan, Allah’ı gösteren bilgi demektir… İlimlerin içerisinde ise en fazla Allah’ı anlatan, gösteren ve öğreten ise iman ilmidir… Tabir-i diğerle marifetullah ilmi…

İman ilmini; düşünen, akıl eden ve fikreden bir insan isek illa ki öğrenmemiz, elde etmemiz gerekmektedir…

Araştırsak göreceğiz ki asrımızda en fazla iman ilmine yoğunlaşan, imanı bütün gerekleri ve ayrıntılarına kadar anlatan, ekseriyetle ve ısrarla anlatan bir Bediüzzaman var, bir de telif ettiği muhteşem Kur’ân ve iman tefsiri Risale-i Nurlar.

Hal, durum bu minval üzereyken bize düşen görev, vazife nedir… Risale-i Nurlar’a ulaşmak, elde etmek ve okumak…

Risale-i Nur okumalarını tek başımıza yapabildiğimiz gibi, bir iki arkadaşla da birlikte müzakereli bir şekilde yapabiliriz…

Hem yalnız, hem de karşılıklı okumalarda ve anlatımlarda derdimiz açıklamak ve evvel emirde anlatmak yerine, anlamak için okumak olmalıdır.

Zaten anlayarak okuyan insanın; iman hakikatlarının kalpte, ruhta, akılda vüzuhu, anlaşılmasıyla aldığı lezzet-i hakikî, sürur-u manevî ve hazz-ı ruhanî kendisi için okuma şevki noktasından basamağı, tanışması ve rehberi olacaktır.

Önemli olan her işimize ehemmiyet verip uğraştığımız, çalıştığımız gibi alâkamızı, ilgimizi Risale-i Nur okumalarına, anlamalarına da vakit ayırarak okumak için çalışmak ve uğraşmaktır…

Ve her zaman yazdığımız ve söylediğimiz gibi Risale-i Nur okumaları bir hocayı, bir öğretmeni gerektirmiyor. Risale-i Nurlar’ın hocası yine Risale-i Nurlardır.

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*