Ailede ihlâs

0124

İhlâs bir işin Allah rızasını gözeterek yapılmasıdır.

İhlâs Risalesi’nde belirtildiği üzere hem dünya hem ahirette en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en sağlam bir dayanak noktası, hakikate ulaşmak için en kısa yol, en makbul bir duâ, en kerametli şekilde maksada ulaşma vesilesi. En yüksek bir meziyet, en saf bir ibarettir.

Hayatın her ânını kuşatan bir süreçtir ihlâs. Kazanılabilir, kaybedilebilir, muhafaza edilebilir özelliktedir. Bediüzzaman Hazretleri hiçbir Risalesinin başına yazmadığı ibareyi bu Risalenin başına yazarak “Lâakal her on beş günde bir okunmalıdır” der.

GÖZ AYDINLIĞI OLMAK

Aile ortamında ihlâsı kazanmaya çalışmak ve muhafaza etmek de Rabbimizin ve Peygamberimizin (asm) çok sevdiği, mü’mine yakışır hallerdendir.

Peygamberimiz (asm) kendi hayat tarzıyla aile fertleriyle ihlâsın nasıl yaşanacağını bütün mü’minlere gösterir. “Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır” buyurur.

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de eşleri birbirinin “göz aydınlığı”1 ve “örtüsü”2 olarak nitelendirir. Rahmetin delili olan hürmet ve muhabbetle birbirlerine örtü olur, kusur ve ayıplarını örter, noksanlarını tamamlar, günahlardan korurlar.

Şüphesiz hürmet, muhabbet de özen, sabır ve emek ister.

Bu konuda fiilî ve kavlî duâ etmek önemlidir.

Kur’ân’da Peygamberlerin eşleri ve çocukları hatta gelecek nesilleri için yaptıkları duâlar vardır. Ya da mü’min kulların eşleri ve evlâtları için yakarışlarına yer verilir.
Olduğundan, düşündüğünden farklı görünmek, eşine karşı tahakküm göstermek, hatasının bile bile kendini savunmak, gizli saklı işler yapmak, yalan söylemek gibi haller ailede samimiyeti zedelediği, soğukluğa sebep olduğu gibi Allah’ın ve Peygamberimizin de (asm) hoşuna gitmeyen hareketlerdir.

HÜLÂSA

Ailede ihlâsı kazanmaya, muhafaza etmeye çalışmak çok güzel bir hal, bir ibadet. Ancak bir o kadar da güzel ve önemli olan, aile fertlerini ihlâstan uzaklaştıran davranışlardan titizle çekinmek.

Ne yapalım imtihan dünyası!

Not: Ailede ihlâs konusunu sonraki çalışmalarda da devam ettirme niyetindeyiz. Duâ ve katkılarınızı bekleriz.

Dipnotlar:

1. “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl.  Ve bizi takva sahiplerine rehber kıl.” (Furkan Sûresi, 74.)

2. “Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz.” (Bakara Sûresi, 187.)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*