Atatürkçülerde Bediüzzaman alerjisi

alt
Isparta İl Genel Meclisi Said Nursî ismini şehrin tanıtımında kullanmak üzere karar alınca, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta İl Başkanı Mahmut Özyürek, meclisin kararını mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.
Atatürkçülerde Bediüzzaman alerjisi
ISPARTA İl Genel Meclisi Said Nursî ismini şehrin tanıtımında kullanmak üzere  karar alınca, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta İl Başkanı Mahmut Özyürek, meclis kararını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Isparta İl Genel Meclisi 6 Aralık 2011 aldığı kararla şehrin tanıtımında kullanılmak için yol kenarlarına tabelalar konulmasını ve bu tabelalarda bölgenin özelliğinin anlatılmasını kararlaştırdı.
İl Genel Meclisi’nin kararıyla Barla Beldesi anayol kavşağına,“Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız” sloganı yazılması oy çokluğu ile kabul edildi. Kararla ayrıca Keçiborlu Dörtyol kavşağına ve Gümüşgün kavşağına, “Güller diyarından geçmektesiniz”, Eğirdir yol kavşağına “Bir elma bir ömre bedeldir” yine Eğirdir ilçesi ve Uluborlu ilçeleri sınırları içerisinde yol kenarlarına “Hamitoğulları’nın başkentine hoşgeldiniz”, Gelendost ilçe sınırları içinde “Miryakefelon zaferinin kazanıldığı topraklardasınız” yazılacak. Radikal’in haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta İl Başkanı Mahmut Özyürek İl Genel Meclisi’nin kararını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Özyürek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine Atatürk devrimlerine karşı çıkmış birikişinin ismi bir beldenin, bir ilin tanıtımında kullanılamaz. Biz bu kararı mahkemeye götüreceğiz. Yasal süreçte bu uygulamadan vazgeçilmez ise o tabelanın asıldığı gün gidip sökeceğiz” iddiasında bulundu.
KORUMA KANUNU İLE TEHDİT

ÖZYÜREK’İN 23 Mart tarihinde valilik makamına yazdığı dilekçe şöyle: “Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesi Yönetimi olarak Isparta İli İl Genel Meclisinin Barla Kasabası Ana yol kavşağına, ‘Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız’ sloganı yazılması”nın kararlaştırıldığı ve Makamınızca da onaylandığı yolunda duyumlar aldık. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında, ‘Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;’ Halen yürürlükte olan 25.07.1951 tarih ve 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu”nda, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü yer almaktadır.

ŞUÂLAR VE MÜNÂZARÂT’TAN İFADELERE YER VERDİLER

TCK’nin 125. Maddesinde ‘bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir’ denilmektedir. Bu hükümlerin varlığına karşın Isparta İl Genel Meclisinin Isparta İli Barla ilçesinin girişine Atatürk hakkında;

[‘saltanat-ı hilâfeti’ mahveden bir Deccal’ , ‘şimal tarafında zuhur’ eden bir Büyük Deccal de vardır. ‘O insafsız , o çok kusurlu adam’ . ‘Ayasofya Camisini puthaneye, Meşîhat Dairesini (Osmanlı Diyanet Dairesi) kızların lisesine çeviren adamı sevmemek suç olması imkânı var mı’ ‘günahkârlar’, ‘seyyiesiz’, ‘Süfyan’, ‘Nefreti âmmeye lâyık adam’, ‘Deccal’, ‘İslamın en büyük fitne-i diniyelerinden  biri…’ (Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyatı, İstanbul 1997) ve benzeri çok sayıda hakaret içeren sözler söyleyen, Türkiye’nin siyasî rejimi Nur Saadetini söndürmeye çalışmaktadır. Kemalistler seviyesiz, anarşist kimselerdir. (Said Nursi, Münazarat. s. 17)…diyen, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliğini açıkça hedef alan, laiklik karşıtı olduğu mahkeme kararları ile tescilli, azılı bir Türk düşmanı! olan, Kürtçülükte, Türk askerini, polisini ve masum bebekleri öldüren/öldürten Abdullah Öcalan’dan hiçbir farkı olmayan, Türk milli kültürüne, devletine, rejimine ve Türklüğe düşman, Türkçemizin kaatili olan birinin Cumhuriyet topraklarında bir yere adının verilmesi açıklanamaz bir çelişki ve inkardır.

Eğer İl Genel Meclisinin böylesine yasalara ve anayasamıza aykırı bir kararı varsa, Türkiye Cumhuriyeti, devleti yönetenler eliyle bölünmeye, yurttaşlar arasında ayırımcılığa sürüklenmiş olacaktır.

Atatürk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırma girişimlerinin her anlamda ve her alanda sürdürüldüğü bir süreçte, sizin onayınızdan geçtiği duyumunu aldığımız ‘Isparta İl Genel Meclisi kararı’, bu girişimlere devlet eliyle katkı sağlamak olacaktır. Varsa, kararın gözden geçirilmesini, sonuçtan şubemizin bilgilendirilmesini arz ederiz.”

Benzer konuda makaleler:

1 Trackback / Pingback

  1. Nur’a düşman Türkçü Nihal Atsız | EuroNur | SaidNursi.de

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*