Cemaziyelahir ayında Reğâib gecesi

Image
Rabbimize hadsiz şükürler olsun ki, bu sene de manevi hâsılât mevsimi şuhur-u selâseye, üç aylara, bizleri kavuşturdu.

Artık yaz mevsimlerine tekâbül eden bu mubarek aylarda, ehl-i imanın işi biraz  da zor hani.Çünkü, her türlü rezilliğin gittikçe intişar ettiği bu cemiyette yapılacak ibadetler, hassaten de oruç ibadeti, biraz daha fazla olarak, mideden başka uzuvlara da yasaklar koyularak yapılacak.

 

Bu arada dikkatimizi çeken bir şey oldu.Malûmunuz, üç aylar dediğimiz şuhur-u selâseyi teşkil eden aylar; Receb, Şaban ve Ramazan’dır. Ve bu aylarda; Reğâib, Mi’rac, Berat ve Kadr olmak üzere dört tane mubarek gece vardır. Bunlardan ilk ikisi Receb ayına mahsustur. Reğâib gecesi bu ayın ilk Cuma gecesindedir. Ama bakıyoruz şimdi, takvim yaprağında, Cemaziyelahir’in 30. gününde Reğâib gecesi yazıyor.Ertesi gün de Receb ayı giriyor.Yani üç aylara ait bir mubarek gece, bir gün evvelinden idrak ediliyor. İşte burada aklımıza şu geldi: Bazı kardeşlerimiz, bu mubarek gecelerde tutulan oruçların yanlış tutulduğunu ifadeyle orucun, geceyi karşılama babında yapılan geceden önceki gündüz değil de, gecenin idrak edildiğinden sonraki günde tutulmasının daha münasib olduğunu söylüyorlardı.Biz onlara şöyle söylüyorduk, “selef-i sâlihîn bu haseneyi bu şekilde tarif etmiş ve bu güne kadar da böyle gelmiş” diyor ve ilâve ediyorduk. “Bu işte yanlışlık olduğunu zannetmiyoruz.Çünkü, mubarek geceler dinî tariflerde, gelecek günden önceki gecedir. Meselâ, Cuma gecesi dendiğinde, ehl-i dünyanın anlayışına göre bu Cuma günü bittikten sonra gelen akşamdır. Ama dinî tariflerde Cuma gecesi, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecedir. Yani takib eden günde, o gece geçmiş olmaktadır. Onun için de geceyi karşılama babında önceki günü esas almış selef.Yani bir misal verecek olursak, diyelim ki şehrimize gece yarısı mühim bir zat gelecek. O şehrin ahalisi o zatı karşılamak için gelmeden önceki günde mi karşılama hazırlıkları yapar, yoksa şehri terk ettikten sonra mı? işte bunun gibi, mubarek gecelerin oruç tutulacağı vakit, geceden önceki gündüzdür. Yani geçmişte büyük zatların yaptığı tatbikat doğrudur.”

İşte bu bakımdan buna, bu seneki Reğâib gecesi çok güzel bir misal olmuştur.Receb ayına mahsus bir gece, onun ilk Cuma gecesi olması hasebiyle 30 C.Ahir tarihinde idrak edilmektedir. Gerçi çok da mühim bir mesele değil ama, soranlara da bu şekilde cevap mahiyetinde olduğu için bu izahatı yaptık.

Mubarek gün ve gecelerin başladığı, içinde her zaman yapılamayan ibadetlerden; hassaten kur’an okuma, oruç tutma gibi ibadetlerin sıklıkla yapılacağı bu üç aylarınızı tebrik eder, Cenab-ı Hak’kın;vatan, millet, âlem-i İslâm ve insanlık için hayırlara tebdil etmesini niyaz ediyoruz.

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*