Mevsimin ilk gecesi

Günü geldi, gönüllere “gün” doğdu!

Şevval ayının birinden itibaren başlayan hasret, en nihayet son buldu.

Ramazan-ı Şerifin kokusu gönlümüze dokundu, Receb ayı girince.

Rahmet, bereket, mağfiret ve bereketi ile fırsatlar mevsimi olan şuhûr-u selâsenin ilk ayı; ilk ayın ilk kandili, Regâib.

Regâib, “kandil” olarak ifade edilen ve huşu ile ihya edilen gecelerden biridir. Müslümanlar arasında mübarek kabul edilip bol sevap ve mükâfatın kazanılacağı faziletli amel; ayrıca, kendisine rağbet edilen şey manasına gelen Regâib, Receb ayının ilk Cuma gecesidir.

Elbette ki her Cuma gecesi kıymetlidir. Üstün bir fazilete sahip Cuma gecesiyle Regaib gecesinin birlikte ihya edileceği bu gece, ümit ediyoruz ki, Rabbimiz, bütün kullarına mağfiretiyle ve merhametiyle muamele eder; cümlemizi, “kul” olma vasfıyla şereflendirir inşaallah.

Rabbimize binler hamd ü senâlar olsun ki ayaktayız, hayattayız ve varız. Madem varız, öyle ise, “Var” olanlar, verilenin varlığını bilmeli; Yaradan’ın verdiğini, verilende görmeli.

Hâl böyle olunca: Gelin, bu geceyi -hatasıyla sevabıyla- miat; sabahını da milât sayalım eski hayatımızdan sıyrılıp, yenisine soyunmak için.

Peygamberimiz (asm), bir hadis-i şeriflerinde; “Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir” 1 diyor.

Bizler alîliz, zelîliz; hatâkârız, günahkârız, ama her şeye rağmen ümitsiz değiliz.

Cenab-ı Hak da, kitabında; “Deki: “Ey günah işleyerek kendine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar” 2 buyurmuyor mu?

Bizden, istemek; O’ndan ise keremiyle bahş etmek.

Allah’ım!

“Kalpleri manevî hastalıklardan temizleyip şifaya kavuşturan yalnız Sensin. Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver.” 3

Rabbimiz!

Bu gece, hem Cuma gecesi, hem de meşhûr gecelerden bir gece.

Teveccüh ettiğin bu gece hürmetine bizi kulluğuna kabul, tövbelerimizi makbul; duâalarımızı da müstecâb eyle.

Ve bu geceyi hakkımızda ve bütün insanlık hakkında sıhhat, afiyet, huzur; sulh, sükûn ve iki cihan saadetine vesile eyle.

Bizi, her türlü arzî ve semavî musîbetlerden muhafaza eyle.

Âmin…

Dipnotlar:

1- İbn Mâce, Zühd, 30. 2- Zümer Sûresi, 53. 3- Celcelutiye’den.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*