MU’CİZÂT-I NEBEVÎ

Dünyaya teşrifinle nurlandı bütün âlem.

Zulmetler zâil oldu kalmadı hiçbir elem.

Hâlık-ı Kâinat’ın ezelî tercümanı

İnsanı insan eder getirdiği fermanı

Kudretiyle kaldırır Rabbim sünnetullahı

Akla kapı açılır insan bulur Allah’ı.

Münkir hayrette kalır mu’cize karşısında.

Hakkı arayan bulur, bu âlem çarşısında.

En büyük mu’cizesi İlâhî vahiy Kur’ân.

Mesut ve bahtiyarsın, ayrılma ondan bir an

Cin ve insin hepsine meydan okuyor Kur’ân.

Muâraza edemez hiç kimse hiçbir zaman.

O’nun mu’cizâtını taşır her bir taife.

Mu’cize lisanıyla başlar O’nu tarife.

Rabbim mu’cizelerle Sen’i etmişti teyit.

Münkirler ilzam olup mü’minler olur şahit.

Doğmadan önce bile gösterdin çok mu’cize.

Kâhinler ve Hatifler, haber vermişti bize.

Doğduğun gece ise kâinat ve mâfîhâ.

Seni müjdeliyordu tüm beşere bir daha.

Senden haber veriyor eski ve yeni Ahit.

Rabbimin ihbarıyla sana olmuştu şahit.

Mahlûkatın her nev’i seni bilir ve tanır.

Hangisine sorarsan “Ente Resûl” haykırır.

Doğru çıkarmak için ‘’Dur !’’der; Rabbim güneşe.

Müşrikler şaşar kalır meydana gelen işe.

Güvercin ve örümcek mağarada muhafız.

Seni ve Ebû Bekr’i Rabbim eder elbet hıfz.

Başın üstünde bulut, sıcaktan korur elbet.

‘’Levlâke’’ sırrı ile her mu’cize bir âyet.

Bir avuç taş ve toprak, düşmana top ve gülle.

Bozguna uğratmıştı Rabbimin izni ile.

Müsebbihtir Allah’a koca dağlar ve taşlar.

Avucuna alınca zikre tesbihe başlar.

Celâlle kaldırınca parmağını semaya.

‘’İki parça ol’’ diye Rabbim emretti aya.

Susuz kalmıştı harpte Peygamberin (asm) ordusu.

On parmağından akar âb-ı Kevser gibi su.

Hurma fidanlarını dikince Resulûllah.

“Aynı yıl meyve verin’’ diye emretti Allah.

Hemen kabul edilir duâsı, bedduası.

Bir tek gayesi vardır ubudiyet dâvâsı.

Bereket duâsıyla çok oluyor az taam.

Bütün kâinat yese bitmez ediyor devam.

Hasta ve mecnunlara şifaresandır eli.

Onun mübarek eli Hekim-i Lokman gibi.

Toprağı yarıp gelir işaretiyle ağaç.

Bunu görünce hemen kalbinde imana yer aç

Maziden ve âtîden dosdoğru verir haber.

Rabbim bildirmez ise tüm bunlardan bîhaber.

Bunlar gibi binlerce göstermiştir mu’cize.

Sadece biri bile nefsi düşürür acze

Taş, toprak ve ağaçtan değilsin daha câmid.

İman ve itaatle olun Allah’a âbid.

Aslan, kurt ve yılandan geri kalma ey mü’min.

Sünnet-i seniyyenin kalesinde ol emîn.

Ahsen-i takvîm insan, bunlardan kalmaz geri.

Ona ümmet olarak olalım Hakk’ın eri.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*