Risale-i Nur her tarafta fütuhat yapıyor

altAziz, Sıddık, Mübarek, Metîn Kardeşlerim!

Sizin Leyle-i Beratınızı ve gelen leyali-i Ramazan-ı Mübarekenizi tebrik ederiz.

Cenâb-ı Hakk’a yüz binler şükür olsun ki, Risale-i Nur kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler, teslim-i silâh ediyorlar. Hafız Ali’nin dediği gibi, korkuları pek ziyadedir. Şimdi, dinsizlik taassubuyla değil, korku cihetiyle ilişiyorlar. O korku, Risale-i Nur lehine dönecek inşaallah.

Nur Fabrikasının sahibi, bu defaki mektubundaki harika ve yüksek duâsı, onun fevkalâde ihlâs ve sadâkatinin bir tereşşuhatı nazarıyla baktığımızdan, bin derece haddimden ziyade hüsn-ü zannını Risale-i Nur hesabına kabul edip, duâsına âmin deriz. O Nur Fabrikasının mektubu Hasan Atıf’ın mektubuyla Leyle-i Berat akşamında elimize geçti. O gecemize, bereketli ve mübarek bir tebrik nev’inde telâkki eyledik.

……..

Aziz Kardeşlerim!

Bu mübarek Ramazanda dahi, geçen Ramazan gibi, bu âciz ve zaif kardeşinize, manevî ve uhrevî sa’y ve çalışmanızdan, zekât miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsn-ü zannınız ile ona tahmil ettiğiniz ağır yüke o cihette yardımınızı pek çok rica ederim.

Derd-i maişet sersemliğiyle, ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından, ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur Şakirdleri kanaat ve iktisad düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler, inşaallah.

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selâm ve duâ ederiz.

Said Nursî

Kastamonu Lâhikası, Mektub No: 102, s. 161

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*