RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Ubudiyyet

WhatsAppUbudiyyet, “Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber vâsıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike […]