BASINDAN SEÇMELER

Ey dipdiri meyyit!

05.02.2017 Yeni Asya 0

İnsan başıboş değildir. Çok üstün kabiliyetleri ve meziyetleri vardır. Çalışmak da bu kabiliyet ve meziyetlerdendir. […]