Bir başkasın İnebolu

Geçtiğimiz hafta mânevî bir altın şehir olan İnebolu ilçe merkezinde idik. İnebolu’ya giderken 1850 rakımında geçit vermeyen karlı Ilgaz Dağları gibi, Kastamonulu can dostları gündüzün akşamında bırakmadılar. Vakıf binalarında üniversiteli gençlere ve gelen can dostlarına “İhlâsın sırları” başlıklı bir kısa seminerde bulunduk. Sabahında, uzun yılların cengâver fedakârı ve açık sözlü dâvâ kardeşim İbrahim Vapurlu’nun hizmet minibüsüyle ve üniversiteli gençlerle İnebolu’ya vâsıl olduk.

Son dönemlerde ara verdiğimiz ve hasretinde olduğum, Karadeniz’in incisi İnebolu’ya dâvet üzerine vâsıl olduğumuzda, tahminlerin ötesinde ve numune-i imtisâl olacak gençlerin hizmetiyle muhatap olduk. Nurânî hizmetlere el ve kollarını açmış, fevkalâde bir muhabbet içinde meşveret esasına dayalı bir ahenk içinde bulduğum gençlerle İnebolu’nun esnaflarını gezerken, maddî ve manevî sahada geçmişe nazaran, hadiste buyrulduğu gibi “iki günlerinin müsavi olmadığını” sevinç ve sürurla müşahede ettim.

İslâm, iman ve Kur’ân’a hizmet etmiş saff-ı evvel büyüklerimizin kabirlerini de ziyaretten sonra, aynı günün gecesinde İnebolu’daki 5 katlı Yeni Asya temsilciliğinin seminer salonunda çok kalabalık mümtaz bir cemaate, dilimizin döndüğü kadar âyet ve hadislerin ışığında “Bediüzzaman’da kardeşlik ve mesajları” konuları üzerinde durduk.

Özetle: Uhuvvet Risâlesi, sosyal hayata bakan 230 âyetten 3 âyeti almış. “Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.”1 “Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.”2 “Takva sahipleri; öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir-Allah ise iyilik yapanları sever.”3

Hz. Bediüzzaman bu âyetlerin tefsirinde diyor ki: “Evet, tevhid-i imanî elbette tevhid-i kulûbu ister. Vahdet-i itikad dahi vahdet-i içtimâiyeyi iktiza eder.”4 Yine diyor ki: “Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir-bir, bir, bine kadar bir, bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir-bir, bir, yüze kadar birbir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir-ona kadar bir, bir…. Kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın..”5

Yine eserlerinin bir çok yerinde “Ey ehl-i iman aşireti.. Ey âlem-i İslâm“ ifadeleri çok manidardır. Meselâ yine Mektubat’ında “Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız…” (22. Mektub) buyuruyor. Vefatının 50. vuslat yılını idrak ettiğimiz büyük gönül sultanı Hz. Bediüzzaman’ın ifadeleri yıllar geçtikçe daha da ilgi çekmekte ve cazip hâle gelmektedir. Çünkü sözlerin kaynağı doğrudan doğruya Kur’ân-ı Hakim ve Hz. Peygamber (asm) Efendimizdir..

Bununla birlikte; Medresetüzzehra Üniversitesinin ana unsurları ve gayesi, Bağdat Paktı’ndaki sulh-u umuminin ve selâmet-i âmmenin mukaddemeleri, bütün bunların karşısında zındıka komitelerinin bu birlik ve beraberliği bozmalarındaki sinsice ve vicdan dışı hareketlerin olduğu ve bu hadisata rağmen gayr-ı müslim dünyasının İslâmiyete ve Risâle-i Nur’a bir halaskâr olarak bakmaları ve Akdamar Adasındaki gayenin dünyaya yayılması gibi müşahhas örneklerle saatlerimizi geçirdik.

Bu hizmetin deruhtesinde başta Rasim Sürav Ağabeyimiz olmak üzere, M. Yılmazlara, S. Gültekinlere, Özgürlere, M. Feyzilere, Receplere, Fatihlere, Salihlere ve emsâli kardeşlerime binler tebrik ve binler teşekkürler. Hakikaten bir başka İnebolu..

Dipnotlar:

1- Hucurat Sûresi, 49: 10.

2- Fussılet Sûresi, 41: 34

3- Âl-i imrân Sûresi, 3: 134.

4- Mek. 22. Mektub, BSN.

5- Mek. 22. Mektub, BSN.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*