Hz. Peygamberin (asm) tarif ve özellikleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti ve hükümranlığı devam ediyor. Gönüller Sultanı’nın (asm) gerçek şahsiyeti ve makamını, güzel, harika şekilde açıklayan Risale-i Nur Külliyatından çok özel tespitlerden bazılarını bilmana paylaşmak istiyoruz:

* Âlemdeki bütün zekilerin nazarlarını büyük bir dâvâya yönlendirip dikkat çekmiştir.

* Âleme teşrif ettiğinde bütün kâinat, kendine has lisanla onu alkışlamıştır.

* Basiret gözüyle kör olmayanlara sıdkını ve nübüvvetini göstermiştir.

*  Bütün fazilet sahiplerini arkasına alıp, arz üstünden, arş-ı âzama doğru el kaldırıp duâ ederek, insanlığın şerefi olmuştur.

*  Bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetine sahip olmuştur.

* Resullerin en sonu ve en mükemmeli ve bütün mahlûkatın efdali olmuştur.

*  Büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.

* Dakik hisleri heyecanlandırmış, yüksek hisleri de ikaz etmiştir.

* En zor ve dehşetli zamanlarda, metanet ve basiretiyle hakkaniyetini muhafaza etmiştir.

*  Filozofların; en müfsit, en münafık, en vicdansızlarına dahi, “Muhammed-i Arabî (a.s.m.) çok güzel ahlâklıydı.” dedirtmiştir.

* Gayb hazinesinden getirdiği yüksek nimet ve hakikatlere dellâllık etmiştir.

* Geçmiş ve geleceği kapsayan ruhuyla, o zamanların her halini görerek bize söylemiş ve göstermiştir.

* Geçmiş peygamberlerin hallerini ve sırlarını şerh ve izah etmiştir.

*  Her bir hareketinde sıdkını ve ciddiyetini göstermiştir.

*  Hiçbir hali gizli kalmamış, inatçılara karşı da bir hileyi imâ etmemiştir.

* Hidayetindeki mânevi hayat, cansız ve hayvanata dahi sirayet ederek onları konuşturmuştur.

*  Hikmetin, “Nereden geliyorsunuz? Kimin emriyle, ne edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Mebdeiniz nereden?” sorularına, nev-i beşerin hatip, mürşid ve reisi olan Hz. Muhammed (asm) cevap vermiştir.

* Hilkat tarafından zat-ı Muhammed bir bürhan-ı bâhirdir.

* İnsanlardaki cevherleri açığa çıkarmıştır.

* İnsanlığı bedeviyetten, medeniyete çok kısa sürede, nübüvvetiyle taşımıştır.

* Kâinat Hâlıkını tarif eden, pek büyük bir konuşan bir delildir.

*  Kâinat sahibinin rububiyetine, uluhiyetine, tam bir ubudiyet ile mukabele etmiştir.

* O, insanlık için manevi bir güneş ve mükemmel bir üstad olmuştur.

*  O, vahşi ahlâkı yıkarak, yerine, yüksek ahlâkı ikame etmiştir.

* Sıdk ve doğruluk en yüksek mertebede Hz. Muhammed’de (asm) tecelli etmiştir.

* Son peygamber olması, güneş gibi parlak nübüvveti, iksir-i âzam gibi tesirli olan Kur’ânın i’câzıyla yaptığı irşad ve eğitimin cazibesi, kâinattaki cazibeden daha büyüktür.

*  Allah’a, peygamberliğe, haşre, hak ve hakikate tam bir kat’i delildir.

*   Zeminden daha büyük bir hakikati omuzuna almış ve bütün insanlığın saadetine kefil olan bir şeriat getirmiştir.

*  O öyle bir nimettir ki, nev-i beşer ilelebed o Zâtı (a.s.m.) medh ü senâ etmeye borçludur.

Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Amin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*