Melekler, Meryemler

Müslüman olanların kısm-ı azamı, bilhassa bayanlar Muhammed (asm) isminin “m” harfini almaktadırlar. Bu itibarla Müslümanlığı seçen pek çok bayanın isminin başında Melekler, Meryemler, Miyaseler, Mebrureler, Mahbubeler vesâire olarak bulunmaktadır. Bu isimlilerden ikisi ile Kasım ayında bulunduğum Hollanda’da mülakatlar ve sohbetler yaptık. Hizmete vesile olur, çorak ve yanık gönüllerde ma’kes ve inşirah olur fezlekesiyle takdim etmekteyim. İnşaallah zaman seyli içinde, o diyarlardaki Hasibeleri, Sevgileri, Yaseminleri, Hilalleri, Tuğbaları, Adaletleri, Rükiyeleri, Afifeleri ve hasılı Kur’ân hizmetinde, Nur hizmetinde her şeyle boğuşarak yürüyen ve yürüdüğü yerde inancın zaferine ulaşanları yazacağız inşaallah.

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde “okumanın önemi” başlıklı bir hanımlar seminerinde bizimle Avrupa şivesiyle Türkçe konuşan bir bayanla karşılaştık. Suâl cevap faslından sonra, aslen Hollandalı olduğunu, Müslüman olduktan sonra Melek Feer ismini aldığını, bir arkadaşı ve bir hanımefendi tarafından irşad edildiğini, fakat aslında kendilerinin bir arayışın içinde olduğunu, tek Allah’ı aradığını, içindeki manevi boşluğun nasıl dolacağını, kilisenin kendisini tatmin etmediğini söyleyen Melek kardeşimiz Müslüman olduğundan dolayı yüzü gülüyordu.

Kendisiyle mülakatımızda dikkatimi çeken ayrı bir husus da, Türkçe konuşması idi. Çünkü çok Müslüman olanlar var, fakat Türkçe konuşmuyorlardı. Demek 450 caminin bulunduğu 16 milyonluk Hollanda’da Türkçe konuşanlar çok. İkinci tespitim de; Risâle-i Nur eserlerini okumakla, güzel Türkçe’ye ulaşmaya çalıştığını söyledi. Biz de kendisine kısa yoldan anlamalı günde 5 sahife ve sürekli okumanın, günde 50 sahifenin yıllık rakam ve faydalarını anlattık. İşte yerdeki Melekler, bir tanesi böyle…

Meryemler hususuna gelince; Rotterdam’daki geniş arazi üzerinde Müslüman kardeşlerimizin kendi öz imkânlarıyla ortaya çıkan Mevlana Camii ve Külliyesi mütevelli heyetiyle ve imamıyla konuştuk görüştük. Bize cami ve külliyesini gezdirmekle kalmadılar, bir de bize inşirah veren bir gelişmeyi naklettiler. Meryem isminde bir bayan kendileri ile kurulan manevi köprü neticesinde Müslüman olur. Hıristiyan kuruluşlar toplu halde cami ziyaret etmek isterler. Bu ziyaret esnasında onlara rehberlik görevini bu Müslüman olan kardeşimiz Meryem üstlenir ve gelen gayr-ı müslimlere Hz. Allah’ın tek oluşunu, Efendimiz Hz. Muhammed’i (asm), Kur’an-ı Hakim’i, namazların nasıl kılındığını, ibadetlerin nasıl yapıldığını örneklerle anlatır ve bu gelen kafileler içinde Müslüman olanlar yeniden Meryem ve Melek ismini alırlar.

Organizatör Rıza Deniz beyle gittiğimiz SPİOR “Hollanda’da İslam kurumları genel merkezi” bir nevi Hollanda hükümeti ile İslâm kuruluşları arasındaki resmi köprü. Bu resmi teşkilatın genel sekreteri sonradan Müslüman olan Meryem hanımefendi. Kendisi ile yaptığımız sohbette, kendilerinin Hollanda hükûmeti tarafından İslâmiyet hakkında ve yeni yeni kurulan İslam sivil toplum kuruluşları hakkında sağlam bilgi ve kaynak verdiğini ve geniş araştırma içinde olduğunu söyledi. Burada çeşitli dilleri bilen yetkililer var. Kendilerini İslam hakkında ve kuruluşlar hakkında yetiştirmektedirler. Müşterek sohbetimizde karşılıklı olarak Avrupa ve dünyadaki İslami gelişmeler hakkında verilen bilgiler, rakamsal dokümanlar çok memnuniyet verici idi. Takdir ettiğim hususa gelince; Meryem Müslüman olacak ve Müslümanlar hakkında Hollanda’da bilgiler verecek.

Bu itibarla ömrümüzü verdiğimiz müjdeler ve istikbale ait muhteşem gelişmelerde yepyeni Meryemlerin ve Meleklerin çok hizmeti olacaktır ve olmaktadır. Onlardaki hizmet aşkı ve İslami arayış şekli, arı ve örümcekle yarış gibidir. Alkışladım, duâlar ettim ve gıpta ile baktım.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*