Öğretmen Bediüzzaman

Yeni dönem

Bediüzzaman gittiği her yeri ve bulunduğu her mekânı birer eğitim kurumu haline getirmiştir.

“Yeni Said” olarak telâkki ettiği hayat devreleri içinde izzetli duruşu ile ülkesine ve insanlığa kudsî bir iman hareketi ile faydalı olma adına faaliyet ve gayretler içinde olmayı esas almıştır.

Telif ettiği eserleriyle ve yaşadığı son derece nezih hayatı içinde tercihini ilme, irfana ve imana hasretmiş yaşadığı uzun ömründe hep bu istikamete yönelik faaliyetlerini icra etmiştir.

Hayat tarzı içinde bir rehber olma vasfına haiz olan Bediüzzaman eğitim yoluyla insanlığa kurtuluş yolunu aralamıştır.

İnandığı ve uğrunda canını feda edercesine sahiplendiği iman mefkûresini kalp, akıl ve gönüllere hayatı ve eserleriyle teessüs ettirmeye çalışmış bu vesileyle eğitimi öne çıkaran bir anlayışı benimsemiştir.

Hayatının “Yeni Said” dönemini de bu minval üzere tanzime tabi tutan Bediüzzaman 1927 yılında Van’da sürgüne tabi tutulma yoluyla Burdura gönderilmiş oradan da Barla Köyü’ne ikamete mecbur bırakılmıştır.

Barla Bir Medrese-Mektep Olmuş

Barla’da ikamete mecbur olarak kaldığı yıllarda Barla’nın dağlarını ve derelerini adeta bir kütüphane olarak engin tefekkürü içinde telif ettiği eserleriyle Barlayı bir mektep haline getirivermişti. Birçok eserini Barla’da telif eden Bediüzzaman’ın yazdığı eserler üstün ilgi ve alâkaya mazhar olarak sayısız insanlarca okunmuş yazılmış ve yayılmıştı.

Çam Dağı rahlesi

Barla’da bulunduğu yıllarda Barla’da mevcut yüce dağlardan biri olan Çam Dağı’nı adeta rahlesi yaparak o zirvede birçok eserler yazmış, Çam Dağını bir eğitim mahalline getirmiştir. Barla’nın dağları ve derelerini Bediüzzaman’ın engin tefekkürü içinde boş birer sahra olmaktan ziyade ilim ve irfan mekânlarına dönüştürmüştür. Bediüzzaman Hazretleri’nin adeta birer eğitim kurumu haline getirdiği yerlerden bazıları da Isparta ve Isparta çevresinde bulunmaktadır. Bu mekânlar arasında İslâmköyü, Sav kasabası ve Isparta merkezinde bulunan kaldığı evleridir… Yazdığı, yaydığı ve okuduğu kültür hazinesi eserleriyle mezkûr mekânlarda binlerce insanlarla birlikte Risale-i Nur ismi verilen Kur’ânî eserlerin tahsiline çalışmıştır.

Kastamonu afakı

Bediüzzaman ve talebelerinin çağı aydınlatan eserlerle insanlığa saadet kapılarını aralamaya çalıştığı mekânlardan birisi de Kastamonu ve ilçeleridir. Eskişehir ve akabinde Kastamonu’ya sürgüne tabi tutulan Bediüzzaman bu mekânlarda eserler telif etmiş etrafına binlerce insanlar toplanarak ilgi ve alâka göstermiştir. Eserleriyle Kastamonu afakında gittikçe yayılma istidadı gösteren Nur hareketiyle Bediüzzaman bu mekânlarda ektiği ilim ve iman tohumlarıyla buraları da mektep ve medrese haline getirmeye muvaffak olmuştur.

Hapishaneler birer mektep

Cumhuriyet dönemi yaptığı iman hizmetiyle ilim ve irfan bakımından söndürülmek istenen bir milleti Kur’ân’ın sabahında uyandırmaya çalışan Bediüzzaman’a, yazdığı eserlerden dolayı hapishaneler reva görülmüştür.

Büyük bir idealin sönmeyen azmi içinde çalışmaya ve gayrete devam eden Bediüzzaman bu vesileyle hapishanelerde bile boş durmamış bir çok eserini bu mekânlarda telif ederek okuma, okutma ve yayma yoluyla hapishaneleri birer eğitim kurumu haline getirerek insanların manen kurtulmasına dünya hayatı yönüyle de ümitsizlik girdabından sıyırmıştır.

Zor yıllar içinde yaşadığı hayatı, yazdığı eserleriyle anlamlandıran Bediüzzaman, Yeni Said olarak telâkki ettiği hayat devresi içinde insanların imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla hayat mektebi içinde gittiği her yeri bilgi, kültür ve iman donanımının izharını esas alarak bulunduğu her mekânı da eğitim kurumu haline getirmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin yakın tarih içinde çok zor şartlarla meydana getirmeye muvaffak olduğu hedefinde vatan sathını bir mektep yapmak olması idealiydi.

Genç Said, Yeni Said  ve Üçüncü Said ile hayat devrelerinin bütünlüğü içinde Bediüzzaman’ın eğitimi ve izhar ettiği anlayış, çok iyi tahlil edilmelidir diye düşünüyoruz.

Görüldüğü gibi işte.

Öğretmen Bediüzzaman.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*