Tek bir iman hakikatini, dünya saltanatına değiştirmeyiz

altBediüzzaman Said Nursî’nin Denizli Mahkemesi’nde Yaptığı Müdafaadan Bazı Kısımlar:

Hem, en garibi şudur ki: Bir yerde demişim: “Cenâb-ı Hakk’ın büyük nimetleri olan tayyare ve şimendifer ve radyoya büyük şükür ile mukabele lâzım iken, beşer şükür etmedi, tayyarelerle başlarına bomba yağdı. Ve radyo öyle büyük bir nimet-i İlâhiyedir ki, ona mukabil şükür ise, o radyo milyonlar dilli bir küllî hafız-ı Kur’ân olup bütün zemin yüzündeki insanlara Kur’ân’ı dinlettirsin (HAŞİYE) ve Yirminci Söz’de Kur’ân’ın medeniyet harikalarından gaybî haber verdiğini beyan ederken, bir âyetin işareti olarak, “Kâfirler şimendiferle âlem-i İslâmı mağlûp ederler” demişim. İslâmı bu harikalara teşvik ettiğim halde, bir sebeb-i ittiham olarak “Şimendifer, tayyare ve radyo gibi terakkiyat-ı hâzıra aleyhinde” diye, iddianamenin ahirinde beni evvelki müddeiumumînin garazlarına binaen ittiham eder.

Hem, hiçbir münasebeti olmadığı halde, bir adam Risale-i Nur’un ikinci bir ismi olan Risaletü’n-Nur tabirinden, “Kur’ân’ın nurundan bir risalettir, bir ilhamdır” demiş. İddianamede başka yerin verdikleri yanlış mana ile, güya “Risale-i Nur bir resuldür” diye, benim için bir sebeb-i ittiham tutulmuş.

Hem, müdafaatımda yirmi yerde kat’î bir surette hüccetlerle ispat etmişiz ki: Bütün dünyaya karşı da olsa, din ve Kur’ân ve Risale-i Nur’u alet edemeyiz ve edilmez. Ve biz, onların bir hakikatini dünya saltanatına değiştirmeyiz ve bilfiil öyleyiz. Bu dâvânın emareleri, yirmi senede binlerdir… Madem öyledir; ben ve biz bütün kuvvetimizle deriz: “Hasbünallahu ve ni’me’l-vekîl”

Said Nursî

HAŞİYE: Üstadımızın senelerce evvel haber verdiği ve temenni ettiği bir hakikat, memleketimizde de tahakkuk etmiş bulunuyor. Elhamdülillâh, şimdi radyomuzda Kur’ân okunuyor. İnşaallah öyle bir zaman gelecektir ki, Kur’ân hakîkatleri olan Risale-i Nur, radyolarla ders verilecek; beşeriyet büyük istifadelere nâil olacaktır. (Talebeleri)

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Denizli Hayatı, s. 419

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*