Türkçe olan edebiyat kitaplarını anlıyor muyuz ki?

Her mümin, Kur’ân’ı anlamak ve yaşamakla mükelleftir. Kur’ân Arapça’dır.

Arapça biliyorsanız bile, ana dili Arapça olan Araplardan veya müsta’rablardan (Arap olduğunu iddia edenlerden) daha iyi anlayamazsınız.

Onlar ana dilleri ile Kur’ân’ı tam olarak anlamıyorsa, “tefsirlere” müracaat ediyorsa siz nasıl anlayacaksınız?

Farz edelim ki Türkçe’yi (veya ana diliniz ne ise) biliyorsunuz. Dile hakimsiniz. Edebî san’atlara da vakıfsınız.

Türkçe yazılan edebiyat, tıp, astronomi, fizik, kimya, matematik, biyoloji, sosyoloji, psikoloji kitaplarını tam olarak anlar mısınız?

Tıp kitaplarını kendi kendinize okuyarak doktor olabilir misiniz?

Biyoloji kitaplarını okuyarak biyolog olabilir misiniz? İlaahir…!

Edebiyat kitapları Türkçe’dir. Edebiyat öğretmenlerini dinlemeden, edebî san’atları öğrenmeden Mehmed Âkif Ersoy’u, Fuzuli’yi, Nedim’i, Namık Kemal’i, Ahmed Cevdet’i (Mecelleyi) anlayabilir misiniz?

Kur’ân’ın yalnız kısa bir meali/tercümesiyle iktifa edenler “düşünüp akıl erdirmeyi” nasıl anlıyor? Nasıl anlamalıdır?

“Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân kıldık, yaptık.”1

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.”2

Meali böyle olan bu âyetlerden kimileri, okur okumaz “pat” diye anlayacağız anlamını çıkarıyor.

Ve şöyle lanse ediyor:

“Kur’ân anlaşılmak üzere herkes için inmedi mi, öyle ise herkes anlar!”

Grameri, dilbilgisini öğrenmeyen, edebî san’atları bilmeyen, basit şiiri bile anlayamaz, nerede kaldı açıklamak!

Her lisanın olduğu gibi nahiv, kaidelere bağlı olan Arapça’nın da grameri/dilbilgisi vardır. Buna sarf ve nahiv denir.

Sarf ilmi kelimenin nasıl ve nereden türediğini, türetildiğini öğretir.

Nahiv (nahv) cümle kurmayı, kaideleri, prensipleri öğretir. Arapçayı öğrenmek isteyenin herkesin mutlaka öğrenmesi gereken, kelime köklerini ve türevlerini öğreten bir ilim dalıdır.

Dipnotlar:
1- Zuhruf Sûresi, 3.
2- Yusuf Sûresi, 2.

 

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. Değerli yorumcumuz, her görüşe eşit mesafede durmakla birlikte; hakaret, küfür, aşağılama vb. içeren, toplumsal hassasiyetleri zedeleyici nitelikteki ve büyük harfler ile yazılan yorumları yayınlayamıyoruz. Kriterlere uygun olarak yeniden yorum yazmanızı diler, ilginize teşekkür ederiz. Saygılarımızla. (Editör)

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*