Bediüzzaman’ın namazı

İbadet deyince ilk akla gelen namazdır. Çünkü namaz, ibadet hazinesinin anahtarıdır. O hazineden azamî derecede istifade edebilmek için bazı kurallara riayet etmek gerekir. Özellikle namazda huşuun bir başka ifade ile motivasyonun sağlanabilmesi için Bediüzzaman gibi asrın söz sahibine müracaat etmek gerekir. Bediüzzaman’ın ibadet motivasyonunu gösteren davranışları bizim için en önemli ölçülerden birisidir.

Üstad’ın namazları nasıl kıldığı ile alâkalı, namaza başlamadan önceki hali, namaza hazırlandığı ve başlaması gibi zamanlarda, o muhteşem haline şahit olanlardan Molla Hamid Ekinci’nin Bediüzzaman’da gördüğü ve müşahede ettiği hususlarda şöyle ifade eder: “Bazen çok namaz kılan âlimler ve hocalar gördüm. Fakat böyle hazin, huşu içinde, heyecan veren tarzda namaz kılan görmedim. ‘Allahu Ekber’ der demez boynu düşer kendine bir hal gelirdi. Hayret ve dehşet içinde kalırdım. Namaz sonundaki tesbihatlar için de, ‘namazın tohumu ve çekirdekleri hükmündedir’ der,  hazin bir şekilde tesbihat yapardı. O’nun ‘Lailaheillallah’ demesi adeta top güllesi gibiydi.” 1

Üstadın namaz ibadetiyle alâkalı bir hatıra sahibi de mühim talebelerinden Yüzbaşı Refet Barutçu şöyle anlatır:

“Üstad’ın arkasında namaz kılmanın hazzı bambaşkaydı. İlk tekbir aldıklarından âdeta yer gök sarsılır. Aman Yâ Rabbi! O ne huşû, o ne munis seda… tarif edilmez.” 2

Mektûbât adlı eserinde namazda inkişaf eden bir sırrı şöyle anlatır: Sadece Bâyezid Camii’nde değil bütün İstanbul mescidlerinde, sonra yeryüzü mescidlerinde Kâbe-i Mükerreme etrafında dairevî saflar içerisinde kendini görür. Aynı zamanda üç farklı cemaat içindedir. Birincisi yeryüzündeki mü’minler cemaati, ikincisi bütün varlıklar, üçüncüsü de vücudundaki zerreler cemaatiyle birlikte ibadet etmektedir.” 3

Şam’a kadar gittiği halde niçin hacca gitmediğini soran Eski Van Müftüsü Ömer Efendi’ye şöyle ifade eder: “Ömer Efendi! İnsan günde beş defa huzur-u Beyt’e durmazsa, senede bir defa veya ömründe birkaç defa gitse ne feyz alabilecek?” 4

Üstad bir defasında Zübeyir Ağabey’e: “Ben gece ibadeti için yirmi sene nefsimle mücadele ettim sonra hacet kalmadı” demiştir.

Bediüzzaman, günde beş defa kılınan namazın dışında yaz ve kış adetini hiç değiştirmeden, teheccüd namazını devamlı kılıp, münacaat ve evradlarını asla terk etmemişlerdir.

Dipnotlar:
1- Bediüzzamanın İlk Talebelerinden Hatıralar: s. 32.
2- A.g.e. s. 70.
3- Mektubat, s. 382-383.
4- Bediüzzaman’ın İlk Talebelerinden Hatıralar, s. 71.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*