Beşerî münasebetlerde Nur’un ölçüleri

Her bir meselesi “Öyle bir zaman gelecek ki, Risale-i Nur, dünyanın kanun-u esasisi olacaktır” hakikatine uygun olan o güzel Sözler, gerçekten de, çok derin manalar ihtiva etmektedir. Tabiî Üstad Hazretlerinin bu prensiplerini ve rotamızı çizen sözlerini bizler de, içtimâî hayatımızda tatbik ettiğimiz zaman çok rahat ediyor ve güzel neticeler alıyoruz.

Hakikaten de, evimizdeki küçücük yavrumuzun bile kendisine ait küçük bir dünyası olduğunu idrak etmeyenimiz var mıdır bilmem? Herkesin kendine ait bir küçük dünyası olduğu gibi, ”Herkes kendi âlem-i asgarında bir kumandandır.” Yani, bu nazarla insanlara baktığımızda, herkesin bir şahsiyetinin olacağını, eğer bir yerde idareci pozisyonunda bulunuyorsak, personelimize amirliğimiz yanında (idarecilikteki vakar ile despotluğu karıştırmadan) onları da küçük görmememiz, kimsenin gururuyla oynamamız (damara dokundurmamamız) lazımdır. O kimse, ekmek parası için senin maiyetinde çalışan kişi; öte yandan evinin âmiridir, kumandanıdır.

Bunu biz devlet dairesinde çalışırken müşahede ettik. Beş yüz kişiye yakın personelin âmirliğini yaptığımız durumlar oldu. Ama bizim elimizde Nur’dan düstur ve prensipler olduğundan ve insanlara o şekilde yaklaştığımızdan çok güzel neticeler hâsıl olduğunu gördük. Personelin çoğu bizi sever, sayar ve aynı zamanda verilen işi severek yapardı. Diğer bazı idarecilerden farklı olduğumuzu hissediyorlardı ve bunun da okuduğumuz Risale-i Nur’dan kaynaklandığını anladıklarında, bu da, dâvâmızın hanesine iyi not olarak kaydediliyordu. Biz de, davamız adına küçük de olsa, bir hizmet yapabiliyor idiysek buna seviniyorduk. İdareciliğin gereği olan vakarı elden bırakmadığımız gibi, onların “âlem-i asgarında bir kumandan” vasfı taşıdıklarını da aklımızdan çıkarmamaya çalışıyorduk.

Tabiî, bu sadece iş hayatına münhasır değil. Cemiyetin ve ailenin, münasebet içinde bulunduğumuz diğer insanların arasında da bu prensiplerle hareket edersek, özellikle mü’min kardeşlerimiz arasında tevazu içerisinde olabilirsek, o zaman büyük âlemde de bir nefer olabiliriz herhalde…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*