Deryadan katre

Ahir zaman fitnesinden bizim gibi geçmiş asırlardaki mü’minler de Allah’a sığınmışlar.
Ahlâk bozukluğu bu fitnelerin temelini oluşturuyor. Ahlâklı insanlar yetiştirmekse günümüzün en önemli meselelerinin başında geliyor.

Din ile irtibatının olmadığını söyleyip hak yemeyen, doğrudan yana olan insanları görürken beri yanda dindar kimliğini ön plana çıkarıp verdiği sözde durmayan, türlü hesaplar peşinde olanları da görüyoruz, iç içe yaşıyoruz. İmtihandayız hepimiz!

Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin Lemeat isimli eserindeki ifadesinden anlayabildiğimiz kadarıyla “Her kâfirin her vasfı küfürden olmadığı gibi, her Müslümanın da her vasfı Müslim olmayabiliyor.”

Ahlâklı insanlar yetiştirebilmek günümüzde aklı başında olan her insanın hedefi. Geçtiğimiz iki yazıda bu konu üzerinde durmuş, Batıda eğitim psikologlarının, uzmanların ebeveynlere yönelik konu ile ilgili görüşlerine yer vermiştik.

Bu yazımızda da kaynağını hadis ve âyetlerden alan sözlerle İslâm âlimlerinin deryadan bir katre mesabesinde fikirlerine yer verelim istedik:

İMAM ŞAFİİ (RA)

Bunlardan ilki Şafii mezhebinin imamı İmam Şafii’ye ait (ra). Anne babalara öğüdü şöyle:

“Çocuğa kötü söz söylemen onu kardeşine ve sana aynı şekilde konuşmaya cesaretlendirir.”

İMAM GAZALİ (RA)

Zamanının müceddidi ve ilmiyle herkesçe bilinen İmam Gazâli Hazretleri (ra) ise çocuğu bir cevhere benzeterek anne babalara o cevheri iyi işlemeleri gerektiğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Çocuk ebeveyninin yanında bir emanettir. Temiz kalbi de her çeşit nakış ve suretten hâlî, saf kıymetli bir cevherdir. O, her nakşa kabil olduğu gibi, meylettirilen her şeyi almaya da kabiliyetlidir. Eğer o, hayra alıştırılır, hayır üzere büyürse dünya ve ahirette mes’ud olur.”

ZEYNEL ABİDİN (RA)

Hazret-i Hüseyin’in (ra) evlâdı ve ibadetlerinde çok ileri olduğu için “seccad” lâkabıyla anılan İmam Seccad (ra) da şöyle buyuruyor: “Çocuğunun hakkı; ister iyi olsun, ister kötü senden dünyaya geldiğini ve sana nispeti olduğun göz önünde bulundurman ve onun terbiyesi ile vazifeli olduğun bilmendir. Allah’ı tanımada ona kılavuz olmalı ve Allah’a itaat etme hususunda ona yardımcı olmalısın. Senin çocuğuna karşı davranışın, ona iyilikte bulunduğu takdirde mükâfatlandırılacağına ve kötülükte bulunduğunda da azaplandırılacağına yakini olan bir şahsın davranışı gibi olmalıdır.”

SADİ-İ ŞİRAZİ

İslâm Klâsiklerine geçen eserleriyle bilinen Sadi-i Şirazi ise çocuk merkezli hayat yaşayan ve onu adeta strerilize ortamda yetiştirmeyi hedefleyen anne babalara şöyle diyor:

“Eğer çocuğunu çok seviyorsan, onu nazlı yetiştirme!”

HÜLÂSA

Evet “Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir” diyen bir Peygamberin (asm) ümmeti olarak bize doğru, haktan, hakikatten yana olmak yakışır. Böyle bir hayat yaşamaya gayret edelim ki, evlâtlarımız da bizi örnek alsın.

Yasemin Güleçyüz

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*