Gönülden

Boyun eğer mi namerde ezelden hür doğan ahrar,
Susar mı hiç gönüllerden nebe’an eyleyen efkar.
Ne çok muhtacız inanın kurulmalı güzel vahdet,
Çözülmeli muammalar bilinmeli nice esrar.

Bedeller ödüyor millet Hilalimizin uğruna,
Mübarek şehidim gazim bu gerçeği eder izhar.
Şehitlerimize cennet gaza ehline metanet,
Bütün mazimize rahmet yakınlarına sabırlar.

Tahakkümle müdahillikse şeair-i İslam’a,
Ne alçaklık ne keyfilik eder hünharlığın ikrar.
Saçar etrafa kin nefret eder ülkeleri ifsat,
Oyar Mescid-i Aksay’ı eder insanları naçar.

Husumet eyleyen Hakka muzaffer ne zaman oldu?
Ezanı susturan hain şımarık haddini aşar.
Neden mü’min olan kullar bütün her yerde horlanır,
Yücelmek mü’minin hakkı elimizde bizim Nur var.

Mübarek ceddimiz daim ne hizmet ettiler kaim,
Sebil han çeşme şadırvan tanıdı köprüyü enhar.
Hayat buldu tüm insanlık medeniyet-i İslamda,
Çadırdan devlete döndü saçıldı herkese envar.

İlimle köprü olmalı refahına bütün halkın,
Kelamullaha uymalı karanlıklar olur nehar.
Müdebbirane doğruya –Çağırıcı- olunmalı,
Güzel gözünü sevdiğim hatada etmeyin ısrar.

Bu alemin ötesinde hesap sorulan alem var,
Hakikati konuşmazsak ilimimiz neye yarar.
Ölenleri eleştirme dirileri üzersiniz,
Savunmasız bu zatların sevenleri olur bizar.

Helal olur mu sanırsın küçük görmek bir insanı,
Kim olursa inan olsun kaçınmalı hemen zinhar.
Bu Kur’an neden ikramdır bütün bir beşeriyete,
Fakir zengin küçük büyük bütün insanları tartar.

Senin yoruma hakkın var da Kur’an’ın üzerinde,
Efendimize münzeldir hadislere şaşı bakar.
Yaratanın hatırın say günahlardan sakınmakla,
Küçük kalmaz günahlar hem hatada eylesen ısrar.

Günaha devam eylemek boyun eymektir iblise,
Edip tevbe temizlen ki edersin la’ini ahkar.
Uzakta işlenen zulmü rıza ile onaylarsan,
Ona şahit olan gibi vebali sana da çok var.

Yakın bilginiz olmayan işin ardına düşmeyin,
Kulak, kalbin, gözün mesul cehennemi seni yakar.
Kara çalmak haramdır Müslüman kardeş bir insana,
Yarın hakkın huzurunda vebali yüzüne çarpar.

Enaniyyetten uzaklaş tevazu kulpuna sarıl,
Uhuvveti derinleştir Yüce Rabbim kapı açar.
Efendimize saygıyla her an selatü selam et,
Şefaat ehli olursun mariz kalbe şifa saçar.

Seni mahrum bırakana et ikramla muamele,
Zulüm edeni bağışla şerefin yücelip artar.
Donanmış cenneti Rabbin nefisine zor işlerle,
Ucuz değil büyük ikram ulaşan ola bahtiyar.

Cehennem de donanmıştır nefis’e hoş gelen işle,
Lüzumsuz olmayan nar’a günah işleyeni atar.
Değer mi sence boş dünya nazargahı yakıp yıkmak,
Zor olur yapması ancak zulüm ehli gözün kapar.

Ne zamana kadar gaflet acep nedendir atalet,
Uyanır umarım devlet ateş bacayı bak sarar.
Dönülmeli içimize sarılmalı işimize,
Vefa kardeş ola bize hayat çiçekleri açar.

Gerekir ehl-i irfana öğüt vermek nice can’a,
Lüzumlu bunca civana gönüllere ola bahar.
Muhakkak sevmeli mü’min severse neyi kaybeder,
Muhabbete muhabbetle muhabbeti gücü artar.

Husumet eyleyen insan kazancı ne olur bilmem,
Muhabbete husumetle bir avuç ömrünü harcar.
O zaman bize dost lazım çok arar dostları insan,
Eğer hakkını çiğnersen nedamet çok seni yakar.

Gelir yığın amellerle olur müflis onu bilmez,
Alır sahibi hakkını parıltısı hemen söner.
İlimsiz kim görüş beyan, konuyu bilmeyen ayan,
Dili zakir, amel isyan dine bunlar verir zarar.

Denir öğünecek başı cehennemde hocaların,
Lüzumlu yerde konuşmaz ekabirden sözün saklar.
Cihadın en şereflisi idareciyi ikazdır,
Hatalar irtikab etse bütün millet görür zarar.

İlim mesuliyet yükler ilimle uğraşan zata,
Konuşmazsa hakikati o gün de pek şaşı kalkar.
Olamaz mı sana bir eş bütün mü’min olur kardeş,
Nişanın olur iki taş mübarek nice insan var.

Medenilere galebe muhabbetle olur elbet,
Söz anlamaz zülüm ehli İlahi kamçıdan anlar.
Tecessüs hem haramdır kim elin mahremini izler,
Saçıp ifşa rezil eyler utanmadan eder izhar.

Onun Rahmetidir sonsuz ne yapar kimseler O’nsuz,
Koma bizi muhabbetsiz bütün aleme nur saçar.
“Bedi’im” ahiri zaman dedikleri nede yaman,
Tanınmalı o zat heman o hakta eyledi karar.

Ümit var olmalıyız hem bu inkılabı azimde,
Sedayı din-i ilahi o himmetle büyük çağlar.
Sabahi ne desem bilmem sanırım işimiz pek zor,
Yaratandan ümit kesmem bize de bir kapı açar.

HASAN ŞEN (SABAHİ)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*