Hanımların Risale-i Nur hizmeti

Bazı ehadîs-i şerife ile işaret var ki; ‘Âhir zamanda kadınlar taifesinde hakaik-i imaniye ziyade inkişaf edecek. O zamanın dalâlet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktır.

’ Bir hadîs-i şerif ferman eder ki: ‘Ahir zamanda ihtiyar kadınların dinlerine iktida ediniz.’ Demek şefkat kahramanları olan kadınlar, o seciye-i şefkatten çıkan samimiyet ve ihlâs ile o zamanın riyakârane dalâlet tehlikelerinden kurtulmaya vesile olur. İslâmiyetini muhafaza ederle“

Bu şehirde Risale-i Nur’a intisab eden ihtiyare hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Birden bu hadîs-i şerif ihtar edildi: ‘Âhirzamanda, ihtiyare kadınların samimî dinlerine ve kuvvetli itikadlarına tâbi olunuz.’ Evet, ihtiyare kadınlar fıtraten zaîfe ve hassase ve şefkatli olmalarından, herkesten ziyade dindeki teselli ve nura muhtaç olduğu gibi; herkesten ziyade fıtratlarında fedakârane şefkat cihetiyle, dinde bulduğu nihayetsiz şefkatperverane bir nur-u tesellî ve iltifat-ı merhamet-i Rahman ve nokta-i istinad ve nokta-i istimdada ihtiyacı var. Tam sebat etmek, fıtratlarının muktezasıdır. Onun için, bu zamanda o hacâtı tam yerine getiren Risale-i Nur, herşeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalblerine yapışıyor.” 2

“Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife ve imanını kurtarmaktır ve başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır” 3 hakikatinden yola çıkan şefkat kahramanı hanımlar Mersin’de de nümune-i imtisâl teşkil ettiler. Okuma programlarının yoğun olduğu şu günlerde hanımlar da büyük bir şevk ve gayretle hizmet yarışına girdiler. Yazın sıcağına aldırmadan Risale-i Nur mâ-i hayatından hararetle kana kana içtiler. Ruhlarına, kalblerine, dimağlarına nurlar serptiler.

Okuma programına ilk defa katılma şerefine nâil olan kardeşlerimiz “Şu bir hafta bizim için nasıl biter diye düşünürken, bir haftanın nasıl geçtiğini bilemedik, devamını istiyoruz” dediler. Biz hanımlar inşaallah Üstadımızın, “Zâten Risale-i Nur’un mesleğindeki en mühim bir esası, şefkat olduğundan ve şefkat madenleri de hanımlar olduğundan, çoktan beri beklerdim ki, kadınlar âleminde Risale-i Nur’un mahiyeti anlaşılsın. Lillahilhamd bu havalide de, bu yakında erkeklerden ziyade bir iştiyak ve faaliyetle buradaki hanımlar tam çalışıyorlar; bu zamanda bir fâl-i hayırdır ki; o şefkat madenlerinde Risale-i Nur parlayacak, fütuhat yapacak. O mübarek hanımların ve kıymetdar ve hâlis âhiret hemşirelerimin, Risale-i Nur’un intişarına gösterdikleri fedakârlık, beni ve bizi kemal-i sürurdan ağlattırdı.” 4 müjdesine nail olabilmek ümidiyle bu programlara katılmayı şeref addediyoruz.

Tarihçe-i Hayat eserinde saff-ı evvel hanım Nur Talebelerinin muhteşem hizmetleri biz hanımlara ışık tutması ve şevk vermesi bakımından son derece manidardır. O mübarek annelerimizin çok zor şartlarda boş durmayıp takdire şayan canla başla hizmetleri bizleri gayrete getirecek ümidindeyim:

“Risale-i Nur’un neşrinde, mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakârlıklara mazhar olmuşlardır. Hattâ Hazret-i Üstad’a gelip, ‘Üstadım! Ben efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çalışacağım; o senindir, Risale-i Nur’undur’ diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha fazla imkânlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur’u yazan efendilerine geceleri lâmba tutarak, onların din, iman hizmetlerine canla başla iştirak etmişlerdir. Risale-i Nur’u hanımlar, kızlar elleriyle yazmışlar, göz nurları dökmüşler, mübarek kâtibeler olarak imana hizmet etmişlerdir. Hattâ öyle Nur Talebesi hanımlar vardır ki, kendilerini son nefeste iman nuruyla hüsn-ü hâtimeye nail edecek Nur Risalelerini hararetle okumuşlar ve diğer din kardeşleri olan hanımlara da okuyup tanıtmışlar; Nurları hanımlar içinde neşrederek, çok hanımların Kur’ân ve iman nurlarıyla nurlanmalarına vesile olup kahramanca hizmette bulunmuşlardır.” 5

Bizler de inşaallah onlar gibi olmak istiyoruz. Ve o mübarek annelerimizin dedikleri gibi bizler de diyoruz ve her zaman da diyeceğiz:

“Nur’un muhabbeti, Nur’un sevgisi bizi durdurmuyor. Daima Nur’dan konuşuyoruz. Her zaman dilimizde, kalbimizde, ruhumuzda Nur’un sevgisi… Nur okuyacağız… Nur taşıyacağız… Nur yayacağız inşâallah.” 6

Dipnotlar:
1- Hanımlar Rehberi, s. 21.
2- Kastamonu Lâhikası, s. 90.
3- Tarihçe-i Hayat, s. 737.
4- Kastamonu Lâhikası, s. 122.
5- Tarihçe-i Hayat, s. 259.
6- Hanımlar Rehberi, s. 106.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*